12 oktober 2019

De medezeggenschapsraad op De Populier bestaat uit enkele medewerkers, enkele ouders en sinds kort ook weer uit twee leerlingen: Maud van Bochove uit mavo 4 en Elia Visser uit atheneum 2. Beide leerlingen hebben een intakegesprek gehad om te bespreken wat hun beeld van de MR was (bleek reëel) en wat hun motivatie was (bleek goed doordacht). Na afhandeling van de formaliteiten zijn beiden zonder verdere verkiezingen gekozen verklaard. Van harte gefeliciteerd!