24 maart 2021

We zijn in dit bijzondere jaar, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Door deze samenwerking geven we alle eindexamenleerlingen de mogelijkheid een examentraining te volgen tegen een zeer gereduceerd tarief van 20 euro. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma en biedt een goede aanvullende ondersteuning.

Over de eindexamentraining
Tijdens de training wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar je extra aandacht aan wilt besteden. Een examentraining duurt twee aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijg je na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te werken.

Aanmelden
De examentrainingen vinden plaats van 19 april t/m 22 april 2021. Een examentraining duurt twee dagen. Aanmelden kan via . Je kunt je aanmelden tot 5 april.

Let goed op dat je kiest voor de juiste afdeling!

Je kunt je aanmelden voor één training van Lyceo. Als we het rooster hebben gemaakt, is het waarschijnlijk ook nog mogelijk om te kiezen voor kortere trainingen van onze eigen docenten.