16 juli 2021

Ondanks corona hebben de examenleerlingen die het afgelopen schooljaar eindexamen deden, fantastische prestaties geleverd. Met trots kunnen we meedelen dat onze mavo met een slagingspercentage van 99% met kop en schouders uitsteekt boven een groot aantal andere mavoscholen in Nederland. Slechts 10% van alle scholen presteerde net zo goed!
Ook op onze havo-afdeling is een record aantal leerlingen geslaagd, namelijk 98%! Dit betekent dat 133 van de 136 kandidaten met een diploma op zak de vakantie ingegaan zijn. Slechts 6 leerlingen hebben gebruik gemaakt van het zogenaamde wegstreepvak en met elkaar wisten de leerlingen een gemiddelde 6,6 te scoren voor het centraal examencijfer!
Tot slot zijn, na het afleggen van één enkele herkansing in het 3e tijdvak, álle vwo-leerlingen geslaagd. Van de 100% die geslaagd is, slaagden er vier van de 53 kandidaten met het judicium cum laude, één van de kandidaten slaagde zelfs magna cum laude. V6 scoorde dit jaar een CE-gemiddelde van 6,82 en daarmee behoren deze leerlingen bij de beste vier procent van Nederland.
We zijn blij met dit unieke resultaat. We hadden het niet durven hopen, bang als we waren voor eventuele achterstanden, tweede en derde golven. Soms hebben we ons zorgen gemaakt: komt dit goed? Gaat het ons lukken? Gelukkig is het meer dan goed gekomen!