06 maart 2021

Nog even en dan is het zover: De Tweede Kamerverkiezingen! Net als vier jaar geleden, doet De Populier mee aan de landelijke scholierenverkiezingen. De uitslag hiervan wordt officieel bekend gemaakt op de avond voorafgaand aan de echte verkiezingen (16 maart) via www.scholierenverkiezingen.nl. Deze scholierenverkiezing is vaak een mooie voorspelling voor de daadwerkelijke uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. In 2012 was deze zelfs betrouwbaarder dan de opiniepeilingen. De verkiezingen zijn een mooie kennismaking met de democratie voor onze leerlingen. Ze zijn zelf al druk bezig met de voorbereiding en volgende week brengen alle leerlingen uit de bovenbouw van het lyceum hun stem uit. Naast het voorbereiden is ook de analyse van de uitslag van belang. Daarom zijn er naast scholierenverkiezingen, ook schaduwverkiezingen voor docenten. Na afloop van de verkiezingen zullen de leerlingen de verschillende uitslagen analyseren en met elkaar vergelijken.