12 juli 2020

Op dinsdag 26 november 2019 bezocht de onderwijsinspectie De Populier.  Dit heeft geleid tot het oordeel ‘goed’ voor alle afdelingen. Dit wordt vandaag gevierd met alle leerlingen en personeelsleden.

Een school krijgt de waardering ‘goed’ van de inspectie als de basiskwaliteit op orde is én als de school eigen ambities heeft geformuleerd en deze ook in de praktijk waarmaakt. De inspectie vindt vooral het brede aanbod, de ondersteuning voor leerlingen en de kwaliteitszorg goed op De Populier.

Rob van Oevelen, rector: “We zijn trots dat we op een goede school werken: slechts zes procent van alle scholen in Nederland heeft deze kwalificatie. We werken hier elke dag heel hard aan. En vandaag staan we hierbij stil. We hebben ‘goed’ gekregen voor alle afdelingen en dat is heel bijzonder.”

Vandaag viert De Populier dit prachtige resultaat met een traktatie voor het personeel en de 1340 leerlingen.

Meer informatie (bij voorkeur per e-mail):
Marjolijn van der Stel | mvdstel@depopulier.nl | 06 36455317