01 oktober 2020

Op dinsdag 26 november 2019 bezocht de onderwijsinspectie De Populier.  Dit heeft geleid tot het oordeel ‘goed’ voor alle afdelingen. 

Een school krijgt de waardering ‘goed’ van de inspectie als de basiskwaliteit op orde is én als de school eigen ambities heeft geformuleerd en deze ook in de praktijk waarmaakt. De inspectie vindt vooral het brede aanbod, de ondersteuning voor leerlingen en de kwaliteitszorg goed op De Populier.

Rob van Oevelen, rector: “We zijn trots dat we op een goede school werken: slechts zes procent van alle scholen in Nederland heeft deze kwalificatie. We werken hier elke dag heel hard aan. En vandaag staan we hierbij stil. We hebben ‘goed’ gekregen voor alle afdelingen en dat is heel bijzonder.”

Meer informatie (bij voorkeur per e-mail):
Marjolijn van der Stel | mvdstel@depopulier.nl | 06 36455317