14 mei 2020

De school gaat weer open!

Als 2 juni de middelbare scholen in Nederland weer opengaan, gaan de lesroosters , de klaslokalen en de kantines er heel anders uitzien. Onlangs kwamen de zogenaamde Voortgezet Onderwijs Raad en de onderwijsbonden met een protocol over de ‘anderhalvemeterschool’. Het advies dat zij ons geven is: gespreid naar school, anderhalve meter afstand en een dichte kantine.

Deze regels gelden dus ook voor De Populier. Vanaf 2 juni zullen er slechts drie of vier klassen tegelijk aanwezig zijn op school. Je wordt begeleid bij het neerzetten van je fiets in de kelder. Volg de instructies voor het stallen van je fiets goed op! 

 

De deuren van de school en de lokalen laten we gedurende de dag wijd open staan, zodat we zonder handen naar binnen kunnen.  Met lint en anderhalve-meter strepen worden looprichtingen aangegeven. Houd deze goed in de gaten.

Hieronder een aantal regels waar je je strikt aan moet houden: 

HET ALLERBELANGRIJKST IS DAT JE TE ALLEN TIJDE ANDERHALVE METER AFSTAND HOUDT.  

Sommige delen van het gebouw kunnen/mogen niet worden gebruikt. Verplaatsing binnen het gebouw alleen als het noodzakelijk is. Volg de pijlen in de gangen en op de trappen. Altijd rechts aanhouden! De trappen aan de voorzijde van het gebouw worden alleen gebruikt om naar boven te lopen. De trappen aan de achterzijde van het gebouw worden gebruikt om naar beneden te lopen.

3 Bij binnenkomst in een lokaal ontsmet je je handen en maak je je tafel schoon. Het materiaal waarmee je dat doet ligt in elk lokaal en gooi je weg als je de ruimte weer verlaatAls je een computer van school gebruikt, maak je die ook eerst schoon. De ruimtes die worden gebruikt worden permanent gelucht en zijn ingericht volgens de ‘anderhalve-meter-opstelling’. 

4 Als je als eerste binnenkomt ga je zover mogelijk bij de deur vandaan zitten en zo vullen we de beschikbare plekken. De tafels waar je aan mag zitten, zijn genummerd. Binnenkomst en vertrek doen we via het lifo-principe: last in, first out. Zo voorkomen we dat leerlingen elkaar op minder dan anderhalve meter passeren. 

5 Je mag je lunch etc. meenemen in het lokaal, want er zijn geen pauzesRuim eventuele rommel netjes op als je de ruimte verlaat.

6 Tijdens de les mag je niet naar het toilet. Dit kan wel tijdens een leswisseling. Er zijn niet veel leerlingen tegelijk in het gebouw, dus we verwachten dat het gebruik van de toiletten zich zal verspreiden en geen topdrukte gaat geven. Als je niet per se hoeft, ga dan thuis.

7 Je mag geen gebruik maken van je kluisje en ook niet van de kantine/aula. 

8 Neem de boeken mee die je die dag nodig hebt en ook je computer (plus ‘oortjes’)Vergeet niet de computer ’s avonds op te laden!

9 Als je verkouden of ziek bent, blijf je thuis. Dit geldt ook als je een verkouden of ziek familielid hebt. 

10 Als je de school verlaat, blijf je niet ‘hangen’, maar ga je naar huis.

Dagdeel op De Populier, hoe gaat het in zijn werk? (zie ook illustratie) 

We werken met twee blokken per dag. In elk blok komen drie klassen naar het Lyceum en drie naar de mavo. Op deze wijze hebben alle leerlingen minimaal een dagdeel les. Naast de lessen zijn er ook leerlingen op school die begeleiding krijgen vanuit XL. Op dit moment zijn dit 50 leerlingen op het lyceum en 25 leerlingen op de mavo, maar de verwachting is dat dit aantal nog zal groeien.  

De mentor begint met zijn klas om 8.30u in een grote ruimte (aula (ingang via de centrale hal), gymzaal (ingang via de gang bij lokaal 012) en 201) op het lyceum en op de mavo (D20/21 en D23/24). Dit duurt een half uur en tijdens dit halfuur kijkt de mentor hoe het met zijn groep gaat en inventariseert hij welke vakken de leerlingen de komende drie uur willen volgen. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun keuze. Na het mentoruur is er drie keer een uur ingeroosterd met bijvoorbeeld zes vakken. Een leerling kan bijvoorbeeld van 9.00u tot 10.00u Frans kiezen, van 10.00u tot 11.00u wiskunde en van 11.00u tot 12.00u natuurkunde. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om in de grote ruimte te blijven werken onder leiding van de mentor. Op elk blok staan dus bijvoorbeeld drie mentoren en zes docenten. Het blok is om 12.00u afgelopen en van 12.30u tot 16.00u is het volgende blok. 

De mentor noteert in een schema wie welk vak volgt en mailt dit naar de betreffende collega’s. Per klas/mentorgroep is er dan een maximum aan de leerlingen per vak.

v.b.

 

mentorles

Fa

wi

na

sk

gs

Ne

8.30u-9.00u

allen

 

 

 

 

 

 

9.00u-10.00u

 

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

10.00u-11.00u

 

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

11.00u-12.00u

 

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

De docenten kunnen ook aan de mentor laten weten welke leerlingen ze willen zien, bijvoorbeeld omdat ze ontevreden zijn over de inzet/de kwaliteit van het gemaakte werk tijdens de coronaperiode of omdat de leerling een onvoldoende staat voor een bepaald vak. 

Succes allemaal!