17 maart 2020
We zijn gestart met afstandsonderwijs. Hiervoor gelden onderstaande regels/afspraken. Houd je daar aan!


Algemeen
 

Het uitgangspunt van onze communicatie met jou is Magister. Vanuit Magister kan er gelinkt worden naar de digitale methodes, het programma ‘teams’ of verwezen worden naar een mail met opdrachten. Kijk dus steeds wat er bij ieder lesuur staat en ga daarmee aan de slag.
-Leer deze week voor de oorspronkelijke toetsen. Deze toetsen hangen aan het toetsrooster in Magister. Dit zijn geen toetsen voor een cijfer, maar daarmee laat je wel zien of je de stof begrijpt. Vanaf 30 maart werken we aan de stof van na de toetsweek via digitale lessen

Toetsweek 

-De toetsweek is van 23 tot en met 27 maart.
-Het toetsrooster staat in Magister op bovenstaande data.
-Docenten ‘plakken’ een toets aan het toetsmoment in Magister van de betreffende klas/het betreffende cluster.
Je dient de toets diezelfde dag te maken en digitaal in te leveren bij de docent.
-Het betreft een toets die niet meetelt voor een cijfermaar wel duidelijk maakt of je de stof begrijpt en geen achterstand oploopt.
Je moet de toets dezelfde dag digitaal inleveren (de toets die dus op maandag staat, lever je op maandag in). De docent let daarop en zal contact opnemen met jou en je ouders als dat niet gebeurt.

Lessen 

-Op 30 maart gaan onze ‘lessen op afstand’ van start.
-We koppelen de inhoud van de les aan de betreffende les in Magister.
-De studielast per lesuur is 30 minuten.  Als je 8 lesuren op een dag hebt, betekent dit dat we willen dat je 4 uur bezig bent met school.
-De stromen hebben we uit Magister gehaald. We concentreren ons voorlopig op de overige lessen.