10 juli 2022

 

De Populier wenst alle leerlingen een fijne zomervakantie!

 

 

Op dinsdag 23 augustus hopen wij jullie weer gezond en wel op school te mogen verwelkomen. De tijden waarop je verwacht wordt, zullen in de laatste vakantieweek op infothuis (via de roosterwijzigingenknop op de website) gepubliceerd worden. In de laatste vakantieweek kun je ook zien in Magister (via de Magisterknop op de website) in welke klas en in welke stroom je bent ingedeeld.
Dinsdag 23 augustus zal in het teken staan van een kennismaking met je mentor en je klasgenootjes. Ook zal er informatie verstrekt worden over allerlei belangrijke zaken en staat er een fotograaf klaar voor een pasfoto en een klassenfoto. De dagen erna zijn er voor verschillende klassenlagen introductieactiviteiten. Hierover word je op dinsdag geïnformeerd.