02 maart 2020

Beste leerlingen,

Om het Coronavirus buiten de deur te houden, is het belangrijk dat je je houdt aan de regels. Hieronder lees je wat we van je verwachten als je je in de school bevindt:

 1. Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. In praktijklessen is dit niet altijd mogelijk. Dan geldt dat jij en onderwijs(ondersteunend)personeel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden.
 2. Draag altijd een mondkapje bij verplaatsing door het gebouw. Je mag het mondkapje pas afzetten als je op je plek in de klas zit.
 3. Je houdt pauze in het lokaal, waarin je voorafgaand aan de pauze les hebt gekregen. Je mag ook buiten pauzeren. Dit geldt voor boven- en onderbouw. De kantine is tijdens de pauze geopend om een lunch te kopen. In de kantine mag niet gepauzeerd worden.
 4. De LO-lessen gaan voor iedereen volgens het rooster door. Dit betekent dat je minimaal 1x per week gym op de velden van Quick hebt.
 5. We zullen tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten.
 6. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
 7. Na school ga je direct naar huis. Je blijft niet hangen op het schoolplein.
 8. Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 9. Het éénrichtingsverkeer op de trappen blijft. Houd in de gangen rechts aan, net als voor de zomervakantie.
 10. AH en de ‘Plus’ hebben aangegeven geen leerlingen te kunnen ontvangen in de pauzes vanwege het coronavirus. Zorg ervoor dat je voldoende eten en drinken meeneemt. De kantine is wel gewoon open op zowel het lyceum als de mavo.
 11. Kom je terug uit een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt? Dan mag je 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. Uiteraard willen we eerst contact hebben met je ouders voordat we hiertoe overgaan.

Namens de directie,

dhr. Van Oevelen, rector