Vragen en antwoorden

Op de online voorlichtingsavond zijn er vele vragen gesteld. U kunt deze hier terugkijken. Hieronder vindt u een lijst met (bijna) alle vragen en onze antwoorden.  Als u een vraag heeft, kunt u dus het beste hier even kijken. Staat het antwoord op uw vraag er nog steeds niet bij dan kunt een mail sturen aan de teamleider van de brugklas, mw. Cathelijne Dekkers: cdekkers@depopulier.nl. Wilt u een indruk van de Populier, klik dan hier om kennis te maken middels een aantal filmpjes.

U kunt in onderstaande tabel de vragen ordenen door bovenaan te klikken en zoeken door uw zoekterm te typen in het zoekvak.

CategorieVraagAntwoord
AlgemeenKan je met een VMBO-TL advies ook naar de Populier?Ja, met een vmbo-t advies ben je welkom op onze school.
AlgemeenBlijven de kinderen tijdens vrije uren en de pauzes binnen op het schoolplein of mogen ze ook naar buiten?Ze mogen ook naar buiten en van het plein af.
AlgemeenIs er elk uur een andere les of de halve dag?Er is volgens het regulier rooster elk uur les. In Corona tijd volgen de leerlingen de lessen online, via Teams. Huiswerk wordt digitaal ingeleverd. De mentor heeft wekelijks contact met de leerlingen over de vorderingen. Enkele leerlingen met extra zorg krijgen begeleiding op school.    
AlgemeenHoe is de diversiteit van de leerlingen op de school?Iedereen is welkom!
AlgemeenOnze zoon heeft advies mavo/havo. Hoe zou dat werken?Dat gaat goed werken. Wij zijn immers een mavo/havo-vestiging
AlgemeenVanaf hoe laat kan je inschrijven op 13 februari?Vanaf 09:30 uur.
AlgemeenHoe spreken de kinderen de leerkrachten aan?Met meneer/mevrouw.
AlgemeenHoe groot zijn de klassen?Tussen de 26 en 28 leerlingen.
AlgemeenWat doen jullie met jullie Christelijke identiteit?We vieren kerst en Pasen met de hele school. En op het eerste uur opent de docent de dag met een overdenking over bv een actueel thema in de wereld.
AlgemeenWaar worden de gymlessen gegeven? Douchen ze op school?Er is de mogelijkheid om te douchen. Helaas, steeds minder leerlingen hier gebruik van. Wij geven gymles op de Dunklerstraat, Morsestraat of Populierstraat. Tot de herfstvakantie geven wij les op de Quick velden.
AlgemeenMag je het aanmeldformulier ook digitaal inleveren via de email of de pilot online?Alleen de pilot scholen leveren de aanmelding digitaal in. Anders scholen gewoon op papier.
AlgemeenMogen leerlingen in de pauzes van het schoolplein af?Jazeker.
AlgemeenHoeveel brugklassen zijn er? Zijn er mavo en mavo\havo brugklassen?Er zijn vier brugklassen. Het zijn Mavo/Havo brugklassen.
AlgemeenMogen de kinderen in de pauze naar buiten het schoolplein?Ja, dat mag.
AlgemeenVallen er vaak lesuren uit?Helaas, in Corona tijd meer dan gebruikelijk. Over het algemeen niet veel.
AlgemeenKun je aangeven dat je graag met een vriendin in de klas wilt?Ja, dat kan!
AlgemeenWat kan je allemaal doen met gym of met sport?Voetbal, trefbal, hoogspringen, turnen, surfen, skaten...te veel om op te noemen!
AlgemeenHebben jullie ook huiswerkuren (tussenuren)?Geen huiswerkuren, tussenuren ook niet. Wel opvanguren, wij noemen dat @-uren.
AlgemeenMag je zelf een agenda kiezen?Ja, leuk!!!
AlgemeenWat gebeurt er als een les niet door gaat ben je dan die 45 min vrij?Nee, dan wordt de les opgevangen en moet je verder werken aan het huiswerk.
AlgemeenIk heb havoadvies Welk gebouw raden jullie aan?Met een havoadvies ga je naar het Lyceum. Op de Dunklerstraat hebben wij geen havo-brugklassen.
AlgemeenMoet ik naar de rector als ik stout ben geweest en wat gebeurt er dan?Nee, naar de teamleider. Je kan dan een rode kaart krijgen en moet dan 2 uur nablijven. We luisteren wel altijd ook naar het verhaal van de leerling. Dan ga je ook in gesprek met de docent.
AlgemeenWe twijfelen tussen de keuze Populier en Segbroek. Waarom zouden we voor de Populier moeten kiezen.? Natuurlijk is het verschil een grotere of een kleinere school maar zijn er nog meer redenen waarom onze dochter bij jullie beter af is?Het Segbroek heeft een Flex-rooster. Voor sommige leerlingen werkt dat heel goed. Dat vergt een zekere zelfstandigheid van leerlingen. De vakuren duren daar 80 minuten. Wij hebben een traditioneler rooster: uren van 45 minuten. Wij merken dat sommige leerlingen veel behoefte hebben aan structuur en begeleiding. Dat is een groot verschil tussen de scholen. Verder zijn wij inderdaad erg kleinschalig, dat doet wat met de dynamiek van een school. Sommige leerlingen zijn hier erg bij gebaat.
AlgemeenMijn zoon heeft nu het advies VMBO TL t/m havo. Kan ik mijn zoon inschrijven op de havo? Of ligt dat aan het definitieve advies?Nee, hij kan zich dan wel op de M/H vestiging inschrijven. Mocht er een opgewaardeerd advies komen, dan kan hij alsnog naar het lyceum.
AlgemeenWat verkopen jullie in de kantine?Tosti’s, panini’s, koeken, noodles, chips, drinken en fruit. In onze automaten hebben wij nog meer snoep en frisdrank.
AlgemeenAls je oud-leerling bent, heeft je kind dan voorrang bij het aanmelden?Helaas niet.
AlgemeenIk wil heel graag naar deze school, kan ik aangeven dat ik graag bij mijn beste vriend in de klas kom? Hoe gaat de school daarmee om?Dat kun je aangeven bij de inschrijving.
AlgemeenHoe moet het aanmelden per formulier online of kan je na school formulier in leveren?U kunt het formulier na schooltijd inleveren op de Dunklerstraat. Dan krijgt u een volledig pakket mee om een inschrijving compleet te maken na het plastingsbesluit 15 april.
AlgemeenWaarom moeten we voor de Populier kiezen?Het is een kleinschalige, gezellig school waar wij hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. Het is een school waar iedereen zich thuis kan voelen en waar er respect voor elkaar. De leerling wordt gezien, juist omdat we zo’n kleine school zijn.
AlgemeenZijn er ook kinderen die wat verder van de school wonen?Jazeker.
AlgemeenHoe groot zijn de klassen? En hoeveel brugklassen zijn er? Er zijn vier brugklassen. Ongeveer 27/28 leerlingen per klas.
BrugklasHebben jullie ook een kamp?Ja, in september. Met de hele school.
BrugklasWat doen jullie aan introductie/kennismaking en wanneer begint dat?De eerste drie dagen op school zijn de introductiedagen. Je volgt dan een programma met jouw klas, jouw mentor en twee hulpmentoren.
BrugklasWelke vakken krijg je in het eerste jaar?Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, T&T, godsdienst, wiskunde, muziek, gymnastiek, Frans, biologie en mentorles.
BrugklasHoe gaat de eerste week in de brugklas?We starten met introductiedagen waar je samen met je mentor alles leert over de brugklas en jouw klas leert kennen. Een zgn. ‘zachte landing’. Geen stress, je voelt je zo thuis!
CoronaDe leerlingen die komend jaar gaan starten hebben een jaar corona-onderwijs en daardoor misschien achterstanden, hoe gaan jullie hiermee om?Ook dit jaar hadden we leerlingen die online les hebben gehad op de basisschool. Maar in de brugklas hebben we niets gemerkt van een achterstand.
CoronaHoe gaat het nu op school tijdens deze gekke tijden?Tja, inderdaad. Gekke tijd. De leerlingen volgen de lessen thuis volgens het rooster. De lessen volgen zij via Teams.
CoronaIn deze coronatijd is het niet ondenkbaar dat de huidige groep 8 leerlingen een leerachterstand oplopen, hebben jullie al nagedacht hoe hiermee om te gaan? Jazeker. Wij bespreken de leerlingen regelmatig. Bij achterstand kunnen wij extra KWT (begeleidingsuren) inroosteren per vak. Verder kunnen wij tijdens de lessen mogelijke achterstanden ondervangen door meer individuele begeleiding.
FinanciënWat zijn de kosten voor mavo-havo sciencestroom?De sciencestroom kost 200 euro per schooljaar. Dit dekt de aanschaf van materialen, excursies en gastlessen.
FinanciënWat is de ouderbijdrage?Die is vrijwillig en bedraagt ongeveer 150 euro.
FinanciënWat zijn de jaarlijkse kosten van een brugklasleerling. 200 euro stroming?Plus de vrijwillige ouderbijdrage van 150 euro. Daarnaast gaan wij op kamp in de brugklas. De kosten hiervoor bedragen 300 euro.
FinanciënMoet je de Chromebook zelf kopen?Nee. In de pilot klas wordt deze door school in bruikleen gegeven.
LotingVindt er ook een loting plaats? Hoe groot is de kans dat je wordt ingeloot op de school van je eerste keus?Wij weten niet of er dit jaar ook een loting plaatsvindt. De afgelopen twee jaar hebben wij moeten loten. Aan de ene kant is het positief voor de school, omdat veel leerlingen voor onze school kiezen. Aan de andere kant negatief, omdat we leerlingen teleur moeten stellen. Wij hebben plek voor maximaal 115 leerlingen.  Hebben wij meer aanmeldingen, dan vindt er een loting plaats bij een notaris. De volgorde van inschrijving heeft geen effect. Wij hebben wel een voorrangsregel: wanneer een leerling een broer/zus op school heeft; wordt de leerling automatisch geplaatst.
LotingHoe groot is de kans dat mijn kind niet geplaatst kan worden, want zij heeft op 1, 2 en 3 De Populier staan?Die kans is elk jaar anders. We hebben vorig jaar helaas wel een klein aantal leerlingen moeten uitloten.
LotingIn het kader van de lotingsprocedure is de loting op volgorde van inschrijven?Nee, alle inschrijvingen worden gelijk behandeld.
LotingHoe is de verhouding aanmeldingen ten opzichte Van de 115 plaatsen?Voorafgaande jaren hebben wij ongeveer 20 leerlingen moeten uitloten.
LotingJe hebt geen voorrang als je van christelijke basisonderwijs komt?Nee.
LotingHoe werkt het bij De inschrijving met een tweeling bij het loten?Het kan helaas voorkomen dat een kind wel wordt geplaatst, de ander niet.
LotingZijn meestal alle plekken al vergeven tijdens de eerste inschrijfronde?Helaas, de afgelopen 2 jaar hebben wij inderdaad geen plek gehad voor een tweede ronde.
LotingHeb je extra kans om aangenomen te worden als je heel snel inschrijft?Nee, de volgorde maakt niet uit.
LotingWaarom wordt er meerdere malen geloot?Omdat er gekeken wordt naar keuze 2, of 3 van een leerling. Sommige scholen hebben nog ruimte na de eerste loting.
Loting Er is voorrang op kinderen die een broer of zus op de populier hebben, geldt dit ook wanneer er kinderen extra zorg nodig hebben bij bijvoorbeeld ASS?Ja, er is voorrang voor leerlingen met een broer en zus op school. Ook met extra zorg. In een gesprek wordt gekeken of wij die zorg ook daadwerkelijk kunnen bieden. Wat is er nodig? Welke extra ondersteuning gaan we inzetten? U wordt hiervoor uitgenodigd door onze zorgcoördinator.
ICTWerken jullie meer digitaal of met boeken/schriften?Wij werken steeds meer digitaal. Maar wij vinden leesvaardigheid en schrijfvaardigheid zo belangrijk dat wij nog steeds gebruik maken van boeken en schriften. Volgend jaar willen we starten met een pilot: een Chromebook-klas. De meeste methodes hebben een online-methode.
ICTWerken jullie ook met laptops?Ja, wij hebben Chromebooks voor gebruik tijdens de les. We hebben (nog) geen aparte laptop-klassen. We willen volgend jaar wel met een pilot starten.
ICTHoe gaat het online werk op jullie school?Wij geven online lessen van 45 minuten in Teams.
ICTKan je aangeven als je in een experimenteer/ Chromebook class wilt?Ja, dat kan op het inschrijfformulier.
ICTKan je een voorkeur aangeven om met de digitale klas/ device klassen mee te doen en is dit al vanaf de brugklas?Ja, dat kan.
ICTMoet er een laptop worden aangeschaft door de leerlingen?Nee, dat hoeft niet.
OpstroomWelke eisen zijn er om door te stromen naar de havo na de mh-brugklas?Een leerling moet een 7,5 gemiddeld staan voor de CE-vakken (alle vakken, behalve lo, muziek en techniek). Verder is een voldoende voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) een pre.
OpstroomIk kom graag naar de mavo/havo bij jullie. Hoeveel kinderen gaan door naar de havo na de brugklas??Ongeveer twintig procent. Dat is bijna een klas vol.
OpstroomVolgen mavo-havo-leerlingen het eerste jaar mavo-onderwijs? En wanneer kunnen ze naar de havo?We hebben een tweejarige brugperiode. Leerlingen kunnen na leerjaar 1, of na leerjaar 2 doorstromen naar de havo.
OpstroomMijn dochter heeft mavo/havoadvies. Mocht ze naar havo kunnen, wanneer moet ze dan overstappen naar de andere locatie?Aan het eind van het schooljaar. We informeren ouders eerder en werken met de leerling aan een soepele overstap.
OpstroomAls je kan opstromen naar de HAVO, heb je dan altijd een plekje bij jullie op het lyceum?Ja, altijd een gegarandeerde plek!
OpstroomIs er mogelijkheid om door te groeien van mavo naar havo?Ja natuurlijk. Dat kan na een mavodiploma maar ook na leerjaar 1 en 2.
OpstroomWel fijn dat jullie een christelijke school zijn!!! Is er ook een ambitieniveau om kinderen te stimuleren om in te zetten op Havoniveau?Tuurlijk. Wij geloven in de kansen van kinderen. DE kansen moet reëel zijn, dat stimuleren dat zeker.
OpstroomMag ik na de mavo/havo brugklas als ik havo haal naar het gebouw op de Populierstraat?Ja, wij reserveren plekken voor onze opstroomleerlingen.
OpstroomMeten jullie dat door een VAS toets af te nemen?Ja, in leerjaar 1 en 2 nemen wij VAS-toetsen af.
OpstroomBegreep ik het goed dat als een kind in de brugklas goed presteert, dat het kind na het 1e jaar doorgaat op 2Havo in het Lyceum?Ja, dat kan. Met een 7,5 gemiddeld voor de CE-vakken.
OpstroomMag je altijd een extra vak volgen in het examenjaar om zo te kunnen doorstromen naar de havo?Ja dat mag altijd als je het aan kan.
OnderwijsOp welk niveau geven jullie les in de mavo-havo-brugklas?In principe op mavoniveau. In alle methode is er echter ook verdieping op havoniveau.
OnderwijsMijn dochter heeft mavo/havoadvies. Krijgen leerlingen in de brugklas les op mavo of havoniveau?Op mavoniveau, met verdieping op havoniveau. Ook de toetsen zijn aangepast op mavo/havo niveau.
OnderwijsZijn er havoklassen op lyceum?Nee, er zijn in de brugklas HV-klassen. In de bovenbouw zijn er wel havo-klassen.
OnderwijsHebben jullie het vak Spaans?Nee, dat bieden we niet aan.
OnderwijsHoeveel uur huiswerk is er per week?Gemiddeld werkt een leerling 1 à 1,5 uur aan het huiswerk, dagelijks. Veel wordt tijdens de les al gemaakt. Het leerwerk moet natuurlijk thuis gedaan worden.
OnderwijsHoe zijn de muzieklessen geregeld? Onze zoon wil graag los op een drumstel.Wij hebben moderne, actieve muzieklessen. Ook in de cultuurstroom is veel ruimte voor muziek. Daarnaast bieden wij als buitenlesactiviteit ook de Extra les muziek aan. Ga los!
OnderwijsZijn er mogelijkheden om kinderen op bepaalde vakken/gebieden extra uitdaging te bieden?Ja, binnen de KWT-uren en bij het stroomonderwijs zeker. Verder werken veel vakken aan de differentiatie en wordt verdieping aangeboden, waar mogelijk.
OnderwijsIs er een mavo/havo brugklas of alleen een mavo?Wij hebben 4 Mavo-havo brugklassen. Geen aparte mavo brugklas.
StromenAls je een stroom wilt kiezen, hoe werkt dat?Iedereen kiest voor een stroom. Je hebt dan een middag in de week stroomonderwijs.
StromenWord je ingeloot voor een stroming?Voor de stromen is er geen loting.
StromenEr zijn vier stromen. Kies je voor één stroom per jaar of is het vast voor je hele schoolcarrière?Je kiest in principe voor de hele schoolloopbaan. Maar, als leerlingen er ongelukkig van worden, kan er als er plaats is wel gewisseld worden natuurlijk.
StromenDe kinderen kiezen een stroom. Is er voor alle kinderen plek binnen de stroom van hun keuze?Inderdaad dat is meestal wel het geval.
StromenKan een stroom 'vol' zitten?Een enkele keer komt dat voor. De afgelopen jaren hebben wij alle leerlingen kunnen plaatsen in hun eerste keus.
StromenWelke sporten ga je doen bij de sport stroom?Heel veel! Bijvoorbeeld: surfen, skaten, boksen…Dat wisselt per leerjaar.
StromenHebben jullie ook dansles?Dans maakt zeker deel uit van de cultuurstroom. Moderne dans of Streetdance. Dans is overigens ook opgenomen in het programma van de sportstroom.
StromenZit er een maximumaantal kinderen bij een stroom?Per groep wel. Maar soms moeten wij dan een groep splitsen, om toch alle leerlingen in de stroom naar keuze te kunnen plaatsen.
StromenKomt houtbewerking voor in de Sciencestroom?Jazeekr! En ook bij Techniek.
StromenWanneer je een stroom hebt gekozen, kan je dan na een bepaalde tijd nog wisselen van stroom?Ja, dat kan met een goede reden. Sommige leerlingen wisselen aan het eind van het schooljaar.
StromenWat doen jullie aan creatieve vakken?Wij hebben techniek (ontwerpen en uitvoeren), T&T (een vak waar je in een groepje onderzoek doet, ontwerpt en uitvoert). Vanaf leerjaar 2 heb je beeldende vorming en de cultuurstroom biedt natuurlijk veel creativiteit. Bekijk de website eens van de cultuurstroom!
StromenWelke dagen heb je sportactiviteiten in de sportstroom?Op de donderdagmiddag. Binnen het rooster.
StromenKunt u iets vertellen over de "stromen"? En kan je daar voorkeur voor opgeven?U vindt heel veel informatie over de stromen op de site. Ja, je kunt je voorkeur aangeven bij inschrijving.
ToetsenHoeveel toetsweek zijn er en hoe zijn ze geregeld? En zijn er ook formatieve toetsen? Hoe zit het met inhalen?Er zijn af en toe formatieve toetsen, dat varieert per klas. Wij hebben 4 toetsweken. Inhalen kan alleen met een geldige reden voor afwezigheid. Dan kun je toetsen in de inhaaluren inhalen.
ToetsenHoe worden toetsen ingehaald?In de eerste periode mogen brugklasleerlingen 1 toetsmoment herkansen. Heb je een toets gemist door ziekte, dan kun je deze inhalen tijdens de zgn. inhaaluren aan het eind van de lesdag. Dit plan je samen met de vakdocent.
ToetsenZijn de toetsweken na of voor de vakanties?De toetsweken vinden plaats na de vakantie. Er zit wel anderhalve week tussen, of ten minste een halve week. En één volle dag voor de toetsweek om te studeren. We zijn aan het onderzoeken of de toetsweken ook voor de vakantie kunnen. Want de vakantie is soms ontzettend hard nodig om school te vergeten en lekker te ontspannen.
ZorgHoe gaat de school om met medicatie die een kind altijd bij zich moet hebben? Bijv. een epipen en tabletten tegen een allergische reactie. Is er altijd een EHBO’er aanwezig die hulp kan bieden bij een aanval?Er zijn meerdere leerlingen die dagelijks medicatie nodig hebben. Hiervoor worden afspraken met de conciërges en mentor gemaakt. Er is dagelijks EHBO aanwezig.
ZorgIs er huiswerkbegeleiding?Lyceo biedt huiswerkbegeleiding aan op school.
ZorgHoe gaan jullie om met dyslexie en dyscalculie?Per leerling kan dit verschillen. We bieden toetstijdverlenging. Aparte normering bij de talen en ondersteunende software, bijvoorbeeld Kurzweil.
ZorgHeeft de mavo ook toegang tot Kurzweil?Ja ook de mavo beschikt over Kurzweil.
ZorgKrijg je begeleiding bij het plannen van je huiswerk? Of doe het meer zelfstandig? In de brugklas is er tijdens mentorles veel begeleiding voor het plannen. Leerlingen die hier extra behoefte aan hebben krijgen vanaf periode 2 extra begeleiding bij de planning in de vorm van keuze werk tijd.
ZorgHoe gaan jullie om met kinderen met dyslexie? Hoe worden ze begeleid? Worden de toetsen voorgelezen?Er wordt per leerling gekeken wat er nodig is. Het is mogelijk om met Kurzweil te werken.
ZorgMijn zoon heeft ernstige dyslexie. Ik ben benieuwd hoe andere kinderen die ook ernstig dyslectisch zijn meekomen op De Populier. Het protocol heb ik gelezen. Waar ik nog benieuwd naar ben is hoeveel verantwoordelijkheid bij de leerling ligt voor het krijgen van passende ondersteuning?Dat is natuurlijk per kind verschillend. De meeste kinderen met dyslexie hebben toch wel veel moeite met de moderne vreemde talen en zullen hun pakketkeuze hierop aanpassen. De ondersteuning omvat eigenlijk de algemene ondersteuning. Wij bieden geen aparte dyslexiebegeleiding.
ZorgIs er een pestprotocol?Ja. Dat kunt u vinden op onze website.
ZorgHoe gaan jullie om met dyscalculie?Wij hebben daar nog geen apart protocol op. Wel is de wiskunde sectie in de aparte KWT-uren bezig met leerlingen met dyscalculie.
ZorgWanneer kom je in aanmerking voor huiswerkbegeleiding project xl en wat is het verschil met Haags studie punt?Het Haags studiepunt is van een externe aanbieder, XL bieden wij vanuit school aan. Bij XL zitten leerlingen die huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen, of een andere geldige reden hebben waarom zij thuis niet kunnen studeren.