Live vragen stellen

Op woensdag 20 januari werden er vele vragen gesteld aan:

  • Dhr. Rob van Oevelen, rector van De Populier
  • Mw. Cathelijne Dekkers, teamleider mavo klas 1 en 2
  • Mw. Maroesja Haasnoot, coördinator passend onderwijs

U kunt hieronder de voorlichtingsavond rustig terugkijken. Klik hier voor de grote lijst met vragen en antwoorden.


Neem een kijkje op De Populier

Klik hier een impressie te krijgen van De Populier:

  • Loop een dagje mee met een leerling
  • Bruggers spraken over de overgang van groep 8 naar De Populier
  • Stromenonderwijs
  • Waarom heeft De Populier het predicaat “Goed”?
  • Extra hulp op De Populier

Informatiefilmpjes

U kunt hieronder kijken naar vijf filmpjes over onze mavo. De eerste is de algemene voorlichtingsfilm. De andere vier gaan over de stromen. Veel kijkplezier.

Mavo algemene voorlichting (14 min.)

Cultuurstroom (5 min. 30). Klik hier voor werk van onze leerlingen: Kunstopdepopulier.wordpress.com

Sciencestroom (18 min.) Klik hier voor een factsheet over de Sciencestroom

Sportstroom (14 min.)

Basisstroom (12 min.)