Pilot deviceklas schooljaar 2021-2022
Het afgelopen jaar heeft iedereen zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Voor het onderwijs en ons docententeam betekent dit o.a. dat er grote stappen zijn gezet op het digitale vlak. De opgedane kennis willen we  graag verder uitbouwen. Om die reden starten we komend schooljaar met de pilot ‘deviceklassen’ waar enkele brugklassen aan zullen deelnemen.

Wat houdt de pilot in?
De leerlingen die geplaatst worden in de deviceklassen, zullen op regelmatige basis, zowel op school als na schooltijd, gaan werken met een Chromebook. Uw kind krijgt van school een eigen Chromebook in bruikleen. De school zal de volledige zorg dragen voor de aanschaf van en ondersteuning bij dit device. De inzet van ICT is bedoeld als aanvulling op het bestaande lesmateriaal en niet als vervanger van boeken. We streven naar een optimale mix in het gebruik van boeken en digitale leermiddelen. Verschillende leerstrategieën, formatief handelen en oog hebben voor verschillen zijn en blijven de belangrijkste bouwstenen van onze lessen.

Uiteraard krijgen de leerlingen van de device-klassen bij de start van het schooljaar instructie over het Chromebook. Ook zullen we begin volgend schooljaar een informatiebijeenkomst organiseren voor ouders.