Beste leerlingen van De Populier,

Dinsdag 23 februari heeft het kabinet bevestigd wat we al dachten: we stappen over op de anderhalve-meter-school. Op dit moment komen alleen de examenklassen naar school en de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Na de vakantie zal dat anders zijn. Op het lyceum halen we elke dag tussen de 350 en 400 leerlingen naar school. Op de mavo zullen dat ongeveer 180-200 leerlingen zijn. We denken dat we met dit aantal de anderhalve meter tussenruimte kunnen handhaven. Dat kan echter alleen als jullie je daar ook aan houden.

Op maandag 1 maart krijgen alle leerlingen online les. Voor de examenklassen staan die dag inhaaltoetsen en herkansingen gepland. De leerlingen die hun online-les op school volgen, kunnen wel naar school komen.

Van 2 maart tot en met 16 maart gaan de examenklassen op de ‘oude’ voet verder en halen we ook de leerlingen die extra aandacht nodig hebben nog steeds naar school. De examenklassen krijgen dus alle lessen fysiek op school in dubbele lokalen en grote ruimtes. Daarnaast volgt een zo groot mogelijke groep leerlingen de les in halve klassen. Kijk heel goed op het rooster dat je maandag krijgt. Omdat we lang niet iedereen tegelijk naar school kunnen halen en in deze periode de prioriteit geven aan de examenklassen, zal je gemiddeld een dag in de week op school zijn, kijk dus goed welke dag dat is. De lessen lichamelijke opvoeding beginnen op woensdag 3 maart op Quick. Dit gebeurt met hele klassen. Het kan voorkomen dat je alleen voor LO een keer naar Quick moet. Toch kiezen we daarvoor, want zo zie je al je klasgenoten weer eens en een beetje extra beweging in de buitenlucht kan in deze tijd sowieso geen kwaad, toch? De praktijkvakken gaan ook zoveel mogelijk door, maar de stromen nog niet.

Er zijn in deze periode voor jou (niet-examenkandidaten) drie mogelijkheden:

  1. Je zit op school met de helft van je klas. We zoeken hiervoor lokalen uit waarin de anderhalve meter tussenruimte kan worden gehandhaafd. Op school houd je anderhalve meter afstand tot de medewerkers en tot de overige leerlingen. Bij verplaatsing in school (dus ook in het lokaal) heb je je mondkapje op. Als je zit, kan het mondkapje af. Maak ook gebruik van alle mogelijkheden om je handen te ontsmetten. De onderbouwklassen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal, zodat we zo min mogelijk verplaatsingen hebben. Voor allen geldt: blijf zoveel mogelijk in het lokaal van het uur ervoor als het pauze is. Mocht je toch even willen bewegen, ga dan meteen naar buiten (lyceum). De aula in het lyceum is bezet vanwege lessen aan de examenklassen, dus daar kun je niet verblijven.
  2. Je zit thuis en volgt de les via Teams. De andere helft van jouw klas zit dan op school. Jij kijkt mee en maakt het werk dat via Magister wordt opgegeven. Als de docent je daartoe uitnodigt, kun je actief meedoen aan de les, maar over het algemeen wordt het een kwestie van ‘meekijken’ en thuis de opdrachten maken als je klasgenoten datzelfde in de les op school doen.
  3. Je zit thuis en krijgt online-les. Eigenlijk dus de huidige situatie. Minimaal de helft van de schooldagen zal dit het geval zijn.

Vanaf 17 maart hebben de examenkandidaten schoolexamens die we zoveel mogelijk extern afnemen en stappen we over op een systeem waarbij de overige leerlingen zo vaak mogelijk naar school komen. Van 17 maart tot en met 23 maart hebben de examenkandidaten hun derde schoolexamenweek. De schoolexamens gaan we zoveel mogelijk buiten school afnemen. Hiertoe hebben we een kerk en zalen in hotels gehuurd.

Nu de examenkandidaten zoveel mogelijk ‘buiten de deur’ verblijven, komt er meer ruimte voor de overige klassen. Vanaf nu gaan we iedereen gelijkelijk naar school halen. Reken er maar op dat je dan meerdere dagen per week op school zal zijn. Na de schoolexamenweek draaien de examenkandidaten in dit systeem mee.

Aangezien we toetsweek 2 net achter de rug hebben, is besloten toetsweek 3 voor de niet-examenklassen een paar weken te verschuiven. Deze zal plaatsvinden van maandag 19 t/m vrijdag 23 april.

Tot slot

Mijn collega’s en ik verheugen ons erop dat we jullie weer op school mogen begroeten! Het blijft echter hoe dan ook wel een beetje behelpen met halve klassen en anderhalve meter tussenruimte. Dit is voor jullie, maar ook voor mijn collega’s, best spannend. Ik vraag jullie met klem om je goed aan de richtlijnen te houden, samen doen we het beter!

Hartelijks,

dhr. Van Oevelen
rector