Geachte ouders, verzorgers, beste leerling,

Dit weekend heeft het kabinet besloten dat de VO-scholen per 31 mei open mogen en per 7 juni open moeten. Onze school kiest ervoor om al per aanstaande maandag 31 mei alle leerlingen naar school te halen. Voor de leerlingen van de mavo gold dat al en ook voor de voorexamenklassen van het lyceum, maar vanaf maandag zijn alle leerlingen weer tegelijk welkom. Wij doen dit in het belang van onze leerlingen, maar hebben wel gemengde gevoelens over de mate waarin we de veiligheid van onze medewerkers kunnen garanderen.

Het OMT stelt als randvoorwaarde dat zowel medewerkers als leerlingen tweemaal per week een zelftest uitvoeren, dit om besmettingshaarden zo spoedig mogelijk op te sporen. Wellicht heeft u al gezien dat wij onze leerlingen van deze zelftesten voorzien. Ik vraag u om erop toe te zien dat uw kind zich hieraan houdt.

Wat betekent de openstelling per 31 mei?

-De leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

-De leerlingen houden wel anderhalve meter afstand tot medewerkers.

-Bij binnenkomst worden de handen ontsmet.

-In de pauze verblijven de leerlingen in de kantine, de aula, de grote trap op de Dunklerstraat, de lokalen of buiten. Er wordt niet verbleven op de gangen of de centrale hal van het lyceum.

-Leerlingen hebben altijd een mondkapje voor binnen het gebouw, behalve als zij in de klas zitten of als zij iets eten in bovengenoemde ruimtes.

-Docenten zullen het lokaal drie minuten voor tijd verlaten indien zij zich moeten verplaatsen.

-De looproutes worden strikt gehandhaafd.

-In de lokalen zijn altijd een paar ramen open.

-De deur van het lokaal staat open.

De school heeft tal van hulpstructuren opgezet om de achterstanden weg te werken. Deze worden na schooltijd en op de stromenmiddag georganiseerd. Gezien het belang van het verkleinen van de achterstanden kiezen we hiervoor tot het einde van het schooljaar.

Wij zijn blij dat iedereen weer naar school komt!

Hartelijks,
Rob van Oevelen