De directie heeft na uitvoerig overleg met de medezeggenschapsraad in februari 2006 een nieuw leerlingenstatuut vastgesteld. Dit statuut  is nog steeds geldig. Het regelt de rechten en plichten van de leerlingen. De leerlingenraad heeft met dit statuut ingestemd.

Directie de Populier