In de kantine gelden de volgende regels:

 • Afval moet in de daarvoor bestemde bakken gegooid worden.
 • Laat de tafel waar je aan gezeten hebt netjes achter.
 • Vernieling en/of beschadiging van schoolmeubilair wordt op de dader(s) verhaald.
 • Maak de vloer of een tafel direct schoon als je deze vies gemaakt hebt. Achter de
  verkoopbalie liggen schoonmaakartikelen.
 • Aanwijzingen van het surveillerend personeel moeten worden opgevolgd.
 • Leerlingen die zich niet correct kunnen gedragen, kunnen voor bepaalde tijd een
  kantineverbod krijgen.
 • Rotzooi maken wordt bestraft met extra corveedienst.
 • De corveeploeg meldt zich aan het einde van de pauze bij de kantinesurveillance.
 • Op tafels zitten we niet en je voeten houd je op de grond.
 • Je zit niet samen met elkaar op één stoel.