23 december 2022

Hoewel het volgens de schoolregels verboden is om in de lokalen te eten, geldt hier één maal per jaar een uitzondering op. Op die dag is het de leerlingen toegestaan om het lokaal om te bouwen tot eetgelegenheid met dansvloer en karaoke! Op die dag mag er uitbundig gegeten, geknoeid (en weer opgeruimd), gedanst, gekletst en gezongen worden. Pennen worden vervangen door mes en vork en boeken door borden. Weet je om welke dag het gaat? Het betreft natuurlijk de vrijdag voor de kerstvakantie! Iedere klas luidt dan met de mentor de kerstvakantie in door gezamenlijk te genieten van het zelf samengestelde kerstontbijt. Hoe gezellig én lekker dat kan zijn, kun je vast afleiden uit de afbeeldingen hieronder.