Hier volgt binnenkort meer informatie over het inductiearrangement.