Wat doet de leerlingenraad?
De Leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen van de Populier. Daarnaast organiseren wij of helpen wij bij evenementen als het Kerstgala, Sinterklaas, Valentijnsdag, grote inzamelingsacties voor ontwikkelingslanden, lerarenverkiezingen en nog veel meer.

Waarmee kun je terecht bij de leerlingenraad?
Als er binnen een klas problemen zijn ontstaan, kom dan niet naar de Leerlingenraad toe. Dat kan opgelost worden door de mentor. Ook voor individuele klachten kun je niet bij ons terecht. Kom wél naar ons toe als het probleem grootschalig is. Bijvoorbeeld: een probleem van de hele boven- of onderbouw of de hele 2e klas, algemene problemen, zaken die de leerlingen direct aangaan, enzovoort.

Welke inspraak heeft de leerlingenraad?
Wij hebben inspraak op het beleid van de directie. Als er iets bedacht is door de directie dat in het nadeel is van de leerlingen, proberen wij ervoor te zorgen dat het idee van de school aangepast wordt naar onze wensen. Wij vergaderen hierover iedere dinsdag in de grote pauze. Het is dus heel belangrijk voor jullie, dat wij er zijn!

Leden van de leerlingenraad
Thijmen Post, B2H
Rens Hulspas, H4D
Dominique Minkman, H4E
Nora Schrijer, V5A
Alex Harteveld, V5A
Silan Mutlu, H5A

Wil je meer weten over de leerlingenraad, een klacht indienen of je aanmelden, mail dan naar leerlingenraad@depopulier.nl.