Financiën / betaling schoolgeld 2020-2021

Sinds een aantal jaren maakt De Populier gebruik van het digitale facturatieprogramma WIS Collect.

De (digitale) factuur voor het schoolgeld voor dit cursusjaar heeft u op dinsdag 13 oktober jl. per mail van ons ontvangen. Als bijlage werd de financiële brief meegestuurd met daarin o.a. een overzicht van de totale schoolkosten per leerjaar (2020-2021). Deze treft u aan via deze link.

Indien uw kind dit schooljaar nog niet bij de administratie is geweest om zijn of haar Ooievaarspas te laten inscannen, dan dient dit alsnog zo spoedig mogelijk te gebeuren. Alleen dan kan de korting op het schoolgeld alsnog verrekend worden. In álle leerjaren resteert een zelf te betalen bedrag.