Wat houdt het Goethe certificaat in?
Het Goethe Zertifikat is een internationaal erkend certificaat. Je ontvangt dit certificaat alleen als je je inzet voor het extra lesprogramma dat wij op school aanbieden én als je het afsluitende taalexamen met goed gevolg hebt afgelegd. Als je het certificaat eenmaal op zak hebt, dan heb je zwart op wit staan dat je de Duitse taal op hoog niveau beheerst. Dat is toch super gaaf?!

Waarom meedoen?
“Erfolg hat drei Buchstaben: T U N”. Dat zei niemand minder dan Goethe zelf.  Het Goethe Zertifikat is hét bewijs dat de Duitse taalvaardigheid op hoog niveau aanwezig is. Doordat het Zertifikat internationaal erkend is, een officieel Duits taalexamen is, wereldwijd gebruikt en internationaal geaccepteerd wordt, wordt het gezien als een belangrijk toegangsdocument voor de Duitse arbeidsmarkt en Duitse universiteiten en hogescholen.

Lessen
De deelnemers volgen Goethe-lessen bovenop het reguliere lesprogramma. Dit houdt in dat je naast je reguliere lessen Duits bij ons op school een apart lesprogramma volgt. Tijdens de Goethe-lessen word je door onze eigen, gecertificeerde docenten Duits op het afsluitende examen voorbereid.

Deelname
Wil je ook het Goethe Zertifikat halen? Bespreek dan je mogelijkheden met je docent Duits. Getalenteerde leerlingen worden hoe dan ook aan het einde van het vierde schooljaar uitgenodigd het programma te volgen. De voorbereidende lessen volg je op de Populier, het examen wordt afgenomen in samenwerking met het Goethe Institut.

Examen en certificaat 
Het examen wordt op school en in het Goethe Institut Amsterdam afgenomen. Het omvat vier vaardigheidsonderdelen. Het certificaat wordt bij succes aan het einde van het schooljaar aan je uitgereikt. 

Vragen?
Mail je vakdocent Goethe: 
mevrouw Schmidt of meneer Tissink

Meer informatie