Wat is Magister?
Met Magister App én Web is er altijd en op elk device de laatste informatie van school beschikbaar voor leerlingen én hun ouders. Actuele roosterwijzigingen, berichten en mededelingen zijn direct in te zien. Ook is er toegang tot roosters, presentie- en absentieregistratie, cijfers en digitaal lesmateriaal en kunnen ouders zich aanmelden voor ouderavonden en hun kind zo nodig ziek melden.

Voordelen Magister App & Web

  • Eenvoudig inzicht in het lesrooster, huiswerk, absentie en de laatste cijfers
  • Online toegang tot de meest recente gegevens
  • Bekijk huiswerk vanaf school, thuis of onderweg
  • Snelle aanmelding ouderavonden
  • Eenvoudige ziekmelding kind
  • De gegevens zijn veilig, vertrouwd en up-to-date

Speciaal voor ouders
Met de persoonlijke inloggegevens die u van school ontvangt, kunt u inzicht verkrijgen in de gegevens van een of meerdere van uw kinderen, óók als zij op verschillende scholen zitten. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u via Magister doorvoeren en inschrijven voor ouderavonden is makkelijk en snel geregeld. Mocht uw kind onverhoopt ziek worden en niet naar school kunnen, dan kunt u absentiemeldingen sinds 17 december 2018 via Magister aan ons doorgeven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de pagina voor Magister.