De scholen binnen het SWV Zuid-Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van De Populier kunt u vinden via onderstaande link.

Schoolondersteuningsprofiel