03 oktober 2022

Zing je ook mee in ons kerstkoor? Iedere dinsdag en/of donderdag oefenen we met leerlingen en leraren in de tweede pauze in het muzieklokaal. Op donderdagochtend 22 december treden we op met leraren en leerlingen uit alle leerjaren in de hal van het lyceum.

Geef je op via jvbergen@depopulier.nl of loop gewoon binnen!