21 februari 2023

Het was een bijzondere dag voor tien getalenteerde francofiele leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. In de tweede pauze kregen zij in de kamer van mevrouw Van Der Koevering in het bijzijn van enkele trotse docenten Frans, hun welverdiende DELF-diploma uitgereikt door de conrector zelf en mevrouw Janner, de docente Frans die de leerlingen begeleid heeft op weg naar het officiële taalexamen. In een ontspannen en gezellige sfeer, werkte zij iedere week één lesuur samen met de leerlingen aan het vergroten van hun spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid. Hoewel de leerlingen het soms best even pittig vonden, zijn ze nu reuzeblij met het resultaat! Met het erkende internationale certificaat op zak kunnen ze in Franstalige landen een opleiding volgen zonder dat ze van tevoren een taaltoets hoeven te doen. Of ze daar ook gebruik van zullen maken in de toekomst? Dat weten de meeste leerlingen nog niet zeker, maar de mogelijkheid is er dankzij het behaalde diploma wel!

Wil je meer weten over DELF en of wil je ook meedoen:
Lees meer op deze pagina ‘versterkt talenonderwijs’ op onze site.

Ben je benieuwd naar de ervaring van een medeleerlingen die DELF gevolgd heeft:
Lees het stuk van Lara Nas in onze Ouderbrief.