16 februari 2019

Op donderdag 7 februari zijn leerlingen uit de onder- en bovenbouw van onze school naar het Malieveld afgereisd om daar te staken voor een beter klimaat. Na de protestmars in België waarbij 35.000 scholieren de straat op gingen om te strijden voor een strenger klimaatbeleid, laten nu ook Nederlandse leerlingen zich horen.

In verschillende landen nemen jongeren deel aan een klimaatmars, omdat ze willen dat de politiek meer maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan. De organisatie voor de Nederlandse klimaatmars is in handen van een groep scholieren van de Daltonschool in Den Haag. De jongeren hopen dat de regering inziet dat een strenger klimaatbeleid cruciaal is voor onze toekomst.

Meer weten over de staking op het Malieveld? In de rubriek ´In het nieuws´, in de krant ´De Metro´, lees je onder andere hoe onze maatschappijleer docente mevrouw Van Der Schrier tegen deze staking aankijkt.