18 maart 2021

De leerlingen die in dit coronajaar eindexamen doen, zullen waarschijnlijk nooit meer een dienst bij kunnen wonen in de Houtrustkerk of een nachtje door kunnen brengen in The Hague Marriott Hotel of in het Leonardo Royal Hotel zónder te denken aan hún examenjaar 2021. In tegenstelling tot andere eindexamenleerlingen die tot nu toe altijd hun SE’s op school maakten, buigen de huidige examenkandidaten zich over de schoolexamens in de meest vreemde settings. Wie had er nu ooit gedacht een schoolexamen te maken in de kerk of in een hotel? Waarschijnlijk helemaal niemand. Ondanks de buitengewone omstandigheden waarin de examens afgelegd worden, geven de examenleerlingen aan er het volste vertrouwen in te hebben dat zij dit bijzondere jaar mét diploma en zonder corona zullen afsluiten. We duimen voor ze!