29 mei 2020

De maand juni zal er dit schooljaar heel anders uitzien dan je gewend bent. Er zijn geen sportdagen, je gaat slechts één dagdeel naar school en je volgt lessen op afstand. In onderstaande tabel kun je lezen wat je wanneer te wachten staat.

Bevordering 2020
Door de situatie waarin we verkeren, kunnen we onze normale overgangsregeling niet zonder meer toepassen. Hoe kunnen we zo goed mogelijk bepalen of een leerling bevorderbaar is? Hierbij zijn twee elementen van belang:

1 De cijfers van op school afgenomen toetsen en de cijfers voor gemaakte opdrachten die al in het PTA/PTO stonden, inclusief eventuele letterwaarderingen. Het betreft dus alle resultaten tot en met 26 juni.

2 Prestaties in het coronatijdperk. Hierbij kijken we naar:

-Aanwezigheid tijdens livestream

-Het maken van opdrachten/huiswerk.

-Actief meedoen tijdens livestream

-Niveau van het gemaakte werk

Dit leidt tot de kwalificatie: voldoende/onvoldoende/goed. 

We vragen de docenten op 2 juni en op 26 juni een oordeel te geven ten aanzien van hun eigen vak. Al deze oordelen worden verzameld en geven een totaalbeeld. Op basis daarvan gaan we al vanaf begin juni bepaalde leerlingen naar school halen en toevoegen aan XL. 

Bij het bepalen of je bevorderd kan worden weegt 1) zwaarder mee dan 2). 

De uitkomst kan zijn:

A) De leerling stroomt op (eventueel na een aantal ‘bewijs’ opdrachten).

B) De leerling wordt bevorderd.

C) De leerling moet nog een aantal herstelopdrachten/toetsen maken (maximaal vier). Bij voldoende resultaten is de leerling alsnog bevorderd. Bij onvoldoende resultaten stroomt de leerling af/doubleert de leerling.

D) De leerling doubleert/stroomt af. In een apart gesprek met leerling en ouders lichten we dit toe. 

In de weken vanaf 29 juni gaat het bovenstaande plaatsvinden.

Derdeklassers let op!

Je hebt nog vier weken om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgende leerjaar. Onze derde klas leerlingen vormen een bijzondere groep vanwege de vakkenpakketkeuze. Vanaf 2 juni mogen de derde klas leerlingen zich beperken tot de vakken die ze het jaar erna krijgen en de vakken die niet afhankelijk zijn van het gekozen pakket. De studielast per lesuur gaat voor deze groep wel omhoog. Bij een twijfelachtig of negatief advies wijken voor een vak wijken we van het bovenstaande af en word je geacht meer vakken te blijven volgen dan het gekozen pakket.

Combinatie onderwijs op school en afstandsonderwijs 

Ook als je een dagdeel op school zit, gaat het huiswerk van de vakken gewoon door. De mogelijkheid om vragen te stellen/uitleg te krijgen gedurende een dagdeel is extra. Het afstandsonderwijs blijft dus hetzelfde.

PTA-onderdelen 

De dinsdagmiddagen en vrijdagen gaan we gebruiken om nog te toetsen PTA-onderdelen uit voor- en voorvoorexamenklassen af te nemen. Leerlingen ontvangen het rooster zo snel mogelijk. Voor deze onderdelen krijgen de leerlingen gewoon cijfers krijgen conform eerdere afspraken.

Zet ‘m op de komende vier weken!