24 februari 2023

Op 24 februari jl. is de Ouderbrief verstuurd naar alle ouders/verzorgers. In de Ouderbrief staat informatie over het reilen en zeilen op De Populier gedurende de afgelopen twee maanden. In elke editie komt een aantal vaste items (o.a. personalia, activiteiten) aan bod en worden berichten geplaatst van zowel de directie, ouders als leerlingen. Via deze link is de Ouderbrief te downloaden. Ook de voorgaande Ouderbrieven lezen? Ga dan naar de pagina ouders.