17 juni 2022

Op 14 juni jl. is Pieter Kaptein overleden. Een aimabele man die zich jarenlang voor onze school heeft ingezet.