09 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober organiseerde de natuurkundesectie de jaarlijkse muizenvalautowedstrijd. We doen dat sinds 2003 en dit was dus de 17e keer! In de eerste jaren deden alleen de havo/vwo-leerlingen mee, maar sinds mevrouw Bronsteijn mavo 4 lesgeeft, doet de mavo ook mee.

Voor degenen die dit fenomeen niet kennen: de leerlingen bouwen in één ochtend in onze makerspaces op de Populierstraat, en nu dus voor het eerst ook op de Dunklerstraat, in tweetallen een autootje dat wordt voortbewogen door de energie die opgeslagen zit in een open geklapte muizenval. Het doel van de muizenvalautorace is het maken van een auto die de grootste afstand aflegt. Ook zijn er prijzen voor de mooiste auto en voor de meest innovatieve.

De prijs voor de mooiste auto ging dit jaar naar Louise, Annika en Fenna. De prijs voor de meest innovatieve auto ging naar Mark en Diederik (een lanceerplatform). De auto die langzaam maar gestaag de héle aula van de ene naar de andere kant overstak, werd gemaakt door Sepp en Naomi.

Wij zijn trots als een pauw op de winnaars én op alle deelnemers die zich zo fantastisch hebben ingezet!