03 maart 2021

De leerlingen van De Populier mogen geen fietsen of scooters buiten het terrein van De Populier stallen. Zet je fiets/scooter dus altijd in de daarvoor bestemde fietsrekken/scootervakken op het schoolplein.