03 juli 2020

De leerlingen van De Populier mogen geen fietsen of scooters buiten het terrein van De Populier stallen. Zet je fiets dus altijd in de daarvoor bestemde fietsrekken op het schoolplein.