24 februari 2023

Op woensdag 22 en donderdag 23 februari zijn leerlingen uit vwo 6 die natuurkunde in hun pakket hebben, naar de Universiteit van Leiden geweest om daar meer te leren over de Quantum Fysica. Ze hebben daar het “Quantum Rules” practicum uitgevoerd onder leiding van verschillende hoogleraren. Het “Quantum Rules” practicum is een gedeelte van het practicum voor eerstejaars natuurkunde studenten dat geschikt gemaakt is voor leerlingen uit vwo 6. Het bestaat uit zo’n 12 verschillende proeven waarmee de quantum-verschijnselen inzichtelijk gemaakt worden. Het programma bestond niet alleen uit experimenten, maar de leerlingen moesten ook een samenwerkingsspel spelen waarbij de uitkomsten van de experimenten gedeeld moesten worden.