19 juli 2019


Afgelopen maanden zijn Jonathan, Helene, Alicia, Julian, Jair, Jep en Suraj uit vwo 4 voor maatschappijleer aan de slag gegaan met het analyseren van één van de problemen die zich voordoen in het stadsdeel Segbroek. Op dinsdagmorgen 16 juli mochten de zeven leerlingen hun analyses en oplossingen presenteren met betrekking tot eenzame ouderen, voor de overlast van hangjongeren óf voor het gebrek aan jongerenparticipatie in Segbroek.

Door de kritische vragen van de aandachtige luisteraars werden de oplossingen tegen het licht gehouden en kon er inhoudelijk verder nagedacht worden over de invulling van hun oplossing.

De andere opdrachten van alle  vwo 4 leerlingen zal de stadsdeeldirecteur nog gaan lezen……En wie weet zijn de oplossingen van onze leerlingen straks terug te zien in het straatbeeld van het stadsdeel Segbroek!