10 oktober 2022

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontwikkelt een visie “Duurzame Economie 2050” en vindt het belangrijk dat ook jongeren hierin gehoord worden. 21 leerlingen uit klas V4c waren uitverkoren om hun stem te laten horen. Zij gingen op vrijdag 7 oktober in gesprek met beleidsmedewerkers en discussieerden over de samenleving van Nederland er volgens hen uit zou moeten zien in 2050.