11 juli 2019

Als een leerling zegt deel te nemen aan Cambridge, dan weet iedereen wel wat er bedoeld wordt. Maar als Jonathan Spek (V4) zei dat hij deelnam aan DELF, moest hij bijna altijd uitleggen wat dat inhoudt. Jonathan antwoordde steevast dat DELF een soort Cambridge is, maar dan voor het vak Frans. Naast de reguliere lessen Frans die Jonathan volgde in V4, werkte hij een speciaal boek door om zijn eerste DELF-examen af te mogen leggen. Op 5 juni was De Grote Dag van het schriftelijk examen op De Populier. Jonathan heeft onder toeziend oog van zijn docente Frans, mevrouw Janner, de opdrachten gemaakt. Dat ging gelukkig goed. De zaterdag die volgde, moest Jonathan zijn mondeling afleggen. De examinatoren zeiden dat hij goed over kwam…En jahoor, Jonathan is geslaagd:´Heureusement, j’ai réussi l’examen. Je suis hyper content ! Peut-être le DELF B2 l’année prochaine´…