04 juni 2020

Op 4 juni zijn al onze examenleerlingen van mavo, havo en vwo door hun mentoren gebeld. De meesten van hen kregen officieel te horen dat ze geslaagd zijn. Ook de niet-geslaagden zijn gebeld om ze een hart onder de riem te steken en om ze succes toe te wensen bij de resultaatverbeteringstoetsen (Slobherkansing).

Op het vwo mochten mevrouw Post en meneer Van Der Vuurst de Vries 55 van de 57 kandidaten feliciteren met het behalen van hun vwo-diploma. De twee nog niet geslaagden zullen elk twee RV-toetsen afleggen in week 25. We hebben goede hoop dat het ze dan alsnog lukt. Daarnaast hebben twee doubleurs uit vwo 5 in een of meerdere vakken versneld examen gedaan.

Hoewel de uitslag voor de leerlingen dit jaar natuurlijk geen verrassing was, bleek dat de kandidaten het desondanks nog steeds heel bijzonder vonden om gebeld te worden. Tijdens het bellen werd ook duidelijk dat het telefoontje voor sommige ouders, opa’s en oma’s minstens zo belangrijk was. Zij konden zich simpelweg niet voorstellen dat je met een vier en een vijf kunt slagen. 😊

Aan het eind van de middag zijn de kandidaten in twee groepen naar school gekomen om te toosten op hun slagen en hun toekomst. Ondanks of misschien juist wel dankzij het feit dat ook dit volgens de RIVM-richtlijnen moest geschieden, werd het een bijzondere gebeurtenis.

Kortom, we kijken terug op een feestelijke dag en we mogen met elkaar trots zijn op dit resultaat. We hebben dit met zijn allen gedaan!