05 september 2019

Op woensdag 11 september om 14.00 uur is Wopke Hoekstra, de enige echte minister van Financiën, naar de aula van De Populier gekomen om het PrinsjesCollege te geven. Hij kwam onze leerlingen uit havo en vwo 5 met economie in hun pakket een gastles geven over Prinsjesdag. Natuurlijk had hij hét beroemde koffertje bij zich dat op Prinsjesdag centraal staat.
Hoekstra vertelde niet alleen over Prinsjesdag, maar ook over zijn ministerschap en de rijksbegroting. Tijdens de les stelde de minister de leerlingen in de gelegenheid hem allerhande vragen te stellen.
Aan het einde van de les ´overhoorde´ de minister de leerlingen om te bekijken wat ze opgestoken hadden van zijn verhaal. De leerlingen die de meeste vragen konden beantwoorden, mogen binnenkort een dagje met de minister meelopen.