04 oktober 2019

In de laatste week van september en in de eerste week van oktober hebben onze brugklassers Escher in Het Paleis bezocht. Natuurlijk hebben ze de beroemde Nederlandse kunstenaar niet zelf ontmoet: de beste man is namelijk al bijna 50 jaar dood. Toch hebben de leerlingen Maurits Cornelis Escher tijdens dit kunstzinnige bezoek beter leren kennen door zijn houtsnedes, lithografieën en potloodtekeningen uitgebreid onder de loep te nemen. Er stond niet alleen een rondleiding op het programma, ook was er tijd om de abstracte kunstenaar in jezelf te ontdekken: in de educatieve ruimte van het museum kregen de leerlingen de opdracht een Escher-achtige creatie te maken. Dit viel nog niet mee! Bij een deel van Eschers beroemdste werken spelen wiskundige principes, vormen en ideeën namelijk een belangrijke rol. Dat is misschien wel wat wonderlijk, want wiskunde was op school nooit Eschers lievelingsvak. Hij was zelfs ronduit slecht in wiskunde en hij hield niet van abstractie! Kortom, als je niet zo goed bent in wiskunde, schuilt er misschien wel een toekomstige, wereldberoemde kunstenaar in jou!