16 oktober 2020

Op dinsdagavond 13 oktober heeft het kabinet aangegeven mondkapjes in het onderwijs verplicht te gaan stellen. Wel moet dit nog juridisch geregeld worden.

Als directie willen we dit niet afwachten en willen we de mondkapjesverplichting instellen. De mondkapjes zijn er niet alleen maar ter bescherming van jezelf, maar ook ter bescherming van de ander. In navolging van de huidige maatschappelijke mores en de wijze waarop het buitenland omgaat met het dragen van mondkapjes, achten wij het dragen van mondkapjes nuttig in de strijd tegen besmetting. Wij willen geen mogelijkheid onbenut laten om de school zo lang mogelijk open te houden.

Wat willen we?

De mondkapjes zijn verplicht voor leerlingen en medewerkers bij verplaatsing in het gebouw. De leerlingen doen hun mondkapje af zodra ze op hun plek in de klas zitten. Op dat moment is er sprake van een onderwijssituatie, waarbij communicatie voorop staat. De communicatie wordt anders teveel belemmerd door het dragen van een mondkapje. Bij praktijklessen waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden bewaard, bepaalt de docent of hij of zij mondkapjes verplicht stelt in de les.

De school verwacht dat jullie in het belang van ieders veiligheid vanaf maandag 26 oktober goed mee willen werken. Niemand vindt dit leuk, maar we doen het voor elkaar.

Helaas moet je van tevoren ook nadenken over een sanctie als je een regel invoert: indien je bij herhaling geen mondkapje draagt en daar ook voor bent gewaarschuwd, dan volgt een baaluur.

De eerste week na de vakantie kun je, als je het vergeten bent, alsnog een mondkapje van school krijgen bij binnenkomst. Na de eerste week word je naar huis gestuurd om alsnog een mondkapje te gaan halen en moet je de gemiste uren inhalen.