24 maart 2020
Beste leerlingen van de examenklassen,

De Minister van Onderwijs heeft besloten dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan en dat kandidaten kunnen slagen op basis van het schoolexamen.
Ik snap heel goed dat dit tot zowel commotie als opluchting leidt. Laat ik jullie verzekeren dat wij als school in deze omstandigheden alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat je netjes kunt slagen dit jaar. Als je er nu nog niet goed voor staat, komen er mogelijkheden om je cijfer op te halen. Ik vraag jullie dus om met volle kracht verder te gaan en vertrouwen te hebben.

Wat betekent dit voor ons:

1 De mondelinge examens gaan gewoon door via internet. 
2 Wij nemen alleen nog schoolexamens af als dat noodzakelijk is.
3 Het afnemen van de schoolexamens gebeurt met behulp van internet. Wij vinden het niet verantwoord om groepen leerlingen/docenten bij elkaar te brengen en sluiten daarbij aan bij de mogelijkheid die de Kamerbrief ons biedt en de minister benadrukt in zijn persconferentie van vandaag.
4 Er is meer ruimte om het schoolexamen af te sluiten, namelijk tot begin juni.
5 Na het schoolexamen is er nog een herkansingsmogelijkheid.

De directie verzamelt nog informatie en werkt de details zo spoedig mogelijk uit. We houden je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
dhr. Van Oevelen