12 januari 2020

Beste leerlingen,

Om het Coronavirus buiten de deur te houden, is het belangrijk dat je je houdt aan de regels. Hieronder lees je wat we van je verwachten als je je in de school bevindt:

– Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. In praktijklessen is dit niet altijd mogelijk. Dan geldt dat jij en onderwijs(ondersteunend)personeel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden.

– Draag altijd een mondkapje bij verplaatsing door het gebouw. Je mag het mondkapje pas afzetten als je op je plek in de klas zit.

– Kom je terug uit een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt? Dan mag je 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. Uiteraard willen we eerst contact hebben met je ouders voordat we hiertoe overgaan.

– Je verblijft niet op de gangen. In pauzes kun je overblijven in de aula, de kantine, buiten of in het lokaal waar je het uur daarvoor les hebt gehad (behalve in scheikundelokalen 001/003 en het muzieklokaal op het lyceum of de eerste etage van de mavo-locatie). Als je op de gang loopt, heb je dus een doel. Dit is noodzakelijk om de anderhalve meter tussen medewerkers en jou te kunnen handhaven.

– We zullen tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten.

– De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel jou als medewerkers in school geen verplichting voor het gebruik van mondkapjes. Je mag er wel zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als je het voor je eigen gemoedstoestand prettig vindt dit wel te doen.

– Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.

– Na school ga je direct naar huis. Je blijft niet hangen op het schoolplein.

– Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

– Docenten verlaten eerder het lokaal dan de leerlingen.

– Het éénrichtingsverkeer op de trappen blijft. Houd in de gangen rechts aan, net als voor de zomervakantie.

– AH en de ‘Plus’ hebben aangegeven geen leerlingen te kunnen ontvangen in de pauzes vanwege het coronavirus. Zorg ervoor dat je voldoende eten en drinken meeneemt. De kantine is wel gewoon open op zowel het lyceum als de mavo.

Namens de directie,

dhr. Van Oevelen, rector