Taak van de MR
De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad. Dat staat in de wet. Onze MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar, ’s avonds. We praten dan met elkaar en met de rector van onze school over ideeën en plannen van de directie. Bijvoorbeeld over het onderwijs, de lessentabellen, onze schoolgebouwen, het geld (inkomsten en uitgaven van de school). De MR geeft adviezen aan de directie. En voor sommige dingen geldt dat de directie eerst de goedkeuring van de MR nodig heeft voordat ze een plan mag uitvoeren.

MR-leden
De MR van De Populier bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. Van deze leerlingen komt er eentje uit de mavo en eentje uit het lyceum. Soms vertrekt er een leerling uit de MR, bijvoorbeeld omdat hij/zij geslaagd is voor het examen. In zo’n geval zal de vacature bekend gemaakt worden via schoolmail of website. We zoeken dan een enthousiaste leerling die het leuk vindt om mee te kijken achter de schermen van de school. Als je interesse hebt, houd dan de website en je schoolmail goed in de gaten. Misschien maak jij dan op een dag deel uit van onze MR!

MR-Ieden namens het personeel
Mw. D. Joustra (secretaris)
Dhr. drs. C.J. van Peursen (voorzitter)
Dhr. E. van Splunter
Mw. C.J. van der Zon-Schensema

MR-Ieden namens de ouders
Dhr. D. Batenburg
Dhr. ir. R.W. Visee

MR-Ieden namens de leerlingen
Rani Bhoelai
D´Yquem de Jong