Hier vind je het lesrooster dat ingaat op maandag 1 februari 2021.