De kantine bestaat tijdens de pauzes uit de laagbouw (ook tijdens de lessen kantine) en de hoogbouw (aula).

In de kantine gelden de volgende regels:

  • Afval moet in de daarvoor bestemde bakken gegooid worden.
  • Laat de tafel waar je aan gezeten hebt netjes achter.
  • Vernieling en/of beschadiging van schoolmeubilair wordt op de dader(s) verhaald.
  • Je zit niet samen met elkaar op één stoel.
  • Leerlingen die zich niet correct kunnen gedragen, kunnen voor bepaalde tijd een kantineverbod krijgen.
  • Rotzooi maken wordt bestraft met extra corveedienst.
  • De corveeploeg meldt zich aan het einde van de pauze bij de kantinesurveillance.
  • Op tafels zitten we niet en je voeten houd je op de grond.
  • Aanwijzingen van het surveillerend personeel moeten worden opgevolgd.
  • Maak de vloer of een tafel direct schoon als je deze vies gemaakt hebt. Achter de verkoopbalie liggen schoonmaakartikelen.