Beste niet-examenleerlingen,

Op dinsdagavond 12 januari maakte premier Mark Rutte tijdens zijn toespraak over de lockdown bekend dat deze verlengd wordt tot 8 februari. Dit betekent dat alle leerlingen uit de niet-examenklassen online onderwijs blijven volgen volgens ons normale 45minutenrooster via Teams. Alleen de examenleerlingen mogen naar school blijven komen. Inmiddels zijn we allemaal wel zo’n beetje vertrouwd met het volgen van online lessen. Hieronder een aantal zaken die je goed in de gaten moet blijven houden:

  • Net als voorheen is Magister het startpunt. Hierin zetten docenten de link naar Teams en, uiteraard, het huiswerk.
  • De lessen van LO en de Stromen komen te vervallen.
  • Zorg dat je tijdens de les aanwezig bent. Als je afwezig bent, wordt dat, net als tijdens reguliere lessen op school, genoteerd in Magister.
  • Doe tijdens de les goed mee.
  • Je bent verplicht je camera aan te zetten tijdens de les.
  • Lever je opdrachten op tijd in.
  • De online lessen zijn bedoeld om je goed voor te bereiden op de toetsweek. Zorg er dus voor dat je al je lesboeken thuis hebt!
  • Huiswerk dat niet gemaakt wordt of niet af is, wordt genoteerd in Magister.

Succes!