Vragen en antwoorden

Op de online voorlichtingsavond zijn er vele vragen gesteld. U kunt deze hier terugkijken. Hieronder vindt u een lijst met (bijna) alle vragen en onze antwoorden.  Als u een vraag heeft, kunt u dus het beste hier even kijken. Staat het antwoord op uw vraag er nog steeds niet bij dan kunt een mail sturen aan de teamleider van de brugklas, mw. Rena den Hengst: rdhengst@depopulier.nl. Wilt u een indruk van de Populier, klik dan hier om kennis te maken middels een aantal filmpjes.

U kunt in onderstaande tabel de vragen ordenen door bovenaan te klikken en zoeken door uw zoekterm te typen in het zoekvak.

CategorieVraagAntwoord
AlgemeenAls je elk jaar van klas wisselt mag je dan ook kiezen met wie je komt?In de brugklas kun je een beperkt aantal voorkeurswensen uitspreken. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier van De Populier. De klassen blijven grotendeels hetzelfde; wel zullen er kinderen doorstromen naar een ander onderwijstype.
AlgemeenBlijf je altijd, bij alle vakken, met dezelfde leerlingen in de klas?Ja. Uitzondering hierop zijn de stromen en de keuzewerktijduren.
AlgemeenHoe ziet de keuze van het vakkenpakket er in de bovenbouw uit? Worden er naast de basisprofielen ook andere vakken gegeven waarin je examen kan doen? Onze school biedt een groot aantal vakken in de vrije ruimte zoals bv: BSM (bewegen, sport en maatschappij), BECO (bedrijfseconomie), Maatschappijwetenschappen, kunstvakken, informatica, NLT (Natuur, Leven en Technologie) en Wiskunde D.
AlgemeenWat is de verhouding van meisjes/jongens op school?We hebben een evenwichtige verhouding van jongens en meisjes. Lyceum: 527 jongens en 483 meisjes Mavo: 207 jongens en 160 meisjes
AlgemeenVan welke basisschol(en) komen de meeste leerlingen?Er zijn best veel verschillende scholen waar we veel leerlingen van krijgen. De meeste leerlingen komen echter van De Zonnebloem, De Oase, De Vliermeent, Bohemen Kijkduinschool, AMG Schmidtschool, De Parkiet, OG Heldringschool, Da Costa school en Montessori De Abeel.
AlgemeenWat maakt deze school zo bijzonder?Als je wilt weten wat onze school uniek maakt kunt je op onze site het filmpje “Populier uniek” bekijken. Woorden die in mij opkomen zijn: gezellig, stromen, veilig, begeleiding, doorstroommogelijkheden, breed onderwijsaanbod en goede resultaten.
AlgemeenHoe zit het met de uitval van lesuren?Dat valt over het algemeen erg mee maar er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor een opeens of in een specifieke klas anders is. Er zijn geen ingeroosterde tussenuren: je wordt altijd opgevangen door een onderwijsassistent of een van de laatste uren wordt naar voren gehaald waardoor je eerder uit bent.
AlgemeenHebben jullie gratis Wi-Fi?Jazeker!
AlgemeenWat is het sfeerverschil tussen de mavo en het lyceum?Op beide locaties heerst een warme sfeer. De mavo is iets kleinschaliger.
AlgemeenHeb je vaste plekken in de klas?Dat verschilt per les. Het is zeker niet zo dat je overal een vaste plek hebt.
AlgemeenPopulier staat bekend als een school met veel huiswerk. En "broodje aap verhaal" Hoeveel tijd ben je kwijt aan huiswerk?Het is eigenlijk onmogelijk hier een algemene uitspraak over te doen. Het verschilt namelijk enorm per kind. Er zijn leerlingen die in 45 minuten klaar zijn maar er zijn er ook die er twee keer zo lang mee bezig zijn.
AlgemeenKan er meer verteld worden over de diversiteit op school?Op De Populier zien we de diversiteit van de stad weerspiegeld.
AlgemeenHoe groot is de school? Hoeveel leerlingen zitten er op school? Hoeveel kinderen zitten op het lyceum in totaal?De Populier heeft in totaal zo’n 1300 leerlingen waarvan er een kleine 1000 op Populier lyceum zitten. Dat is overigens het maximumaantal dat we kunnen en willen huisvesten.
AlgemeenWanneer is er sprake van een verkort rooster?Op enkele momenten per jaar (bijvoorbeeld tijdens rapportvergaderingen of studiedagen) duren alle lessen 5’korter waardoor we iets meer tijd over hebben om met het team te praten over onderwijskundige zaken.
AlgemeenZijn er blokuren voor vakken?Ja, sowieso voor LO en een enkele keer voor een taal of wiskunde.
AlgemeenZijn de lessen traditioneel, dus docent voor de klas en leerlingen in de klas, of is hier ook meer interactie, zelfstandigheid en meer moderne invulling mogelijk?Dat is heel wisselend. Er is niet één type les. Lessen waarbij er sprake is van wederzijdse uitwisseling zijn overigens vaak de beste lessen.
AlgemeenAls je sport of science kiest, heb je dan ook tekenen en handvaardigheid?De vakken beeldende vorming en muziek zijn reguliere vakken voor alle leerlingen.
AlgemeenIk hoorde dat de leukste docenten bij jullie op school werken, klopt dat? Ik wil ook naar Populier!!!)JAAAA. Wij denken tenminste van wel 😊. Leuk dat je komt!
AlgemeenWaarom is De Populier beter dan het HML?Er is geen sprake van beter, het is gewoon anders. Het HML is een erg leuke school en dat is De Populier ook. In het filmpje “Populier uniek” en het “Brugklas filmpje” van het lyceum wordt wel besproken wat De Populier uniek maakt.
AlgemeenWat doen jullie bij lesuitval? Wat houdt een @uurtje in?Bij lesuitval kijken de roostermakers of er lessen verschoven kunnen worden waardoor er geen tussenuren ontstaan maar je wel eerder uit bent. Als dit niet mogelijk is, word je opgevangen door een onderwijsassistent en kun je onder toezicht aan je huiswerk werken. Dat noemen we een @-uurtjes.
AlgemeenWaar komen de meeste leerlingen van de Populier vandaan? Zie vraag over basisscholen hierboven.
AlgemeenHoe vermaken ze zich in de pauzes?Leerlingen gaan naar de kantine om een broodje te eten of naar buiten om een rondje te wandelen.
AlgemeenIn de woordenwolk van de presentatie van de brugleider, stond Technasium. Bieden jullie dat aan?Scherp opgemerkt. De woordenwolk is gemaakt door leerlingen en docenten. Wij beiden geen Technasium aan maar hebben wel de Sciencestroom.
AlgemeenZijn er nog andere middelbare scholen in Den Haag die de Kunst & Cultuur stroom aanbieden in de bovenbouw?Waarschijnlijk wel maar ik durf niet te zeggen waar en in welke vorm.
AlgemeenKan een kind aangeven bij een vriendje of vriendinnetje in de klas te willen?Jazeker. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier van De Populier.
AlgemeenDoen jullie iets met dieren?Er zijn vogelspinnen in het biologiekabinet??
AlgemeenHoeveel rapporten krijg je per jaar en wanneer?Je krijgt twee rapporten per jaar; een halverwege het schooljaar en een aan het einde van het schooljaar. In Magister kun je overigens op ieder moment je cijfers bekijken.
AlgemeenHoe is het contact tussen brugklassers en leerlingen van hogere jaren?Prima!
AlgemeenHoe lang is de middagpauze?Om de 2 lesuren is er een pauze. Er zijn 3 pauzes: 10.00-10.15 uur 11.45- 12.15 uur (lunchpauze) 14.00-14.15 uur
AlgemeenHoeveel scholen in de regio Den Haag hebben het predicaat goed gekregen?Voor het VO: alleen De Populier.
AlgemeenWat is een typische Populierleerling?Die bestaat niet. Iedereen is welkom. Elke leerling is uniek.
AlgemeenWat vinden jullie het leukste/bijzonderste van deze school? Of van uw manier van lesgeven?De filmpjes “Populier uniek” en “Onderwijs op De Populier geven vermoedelijk een antwoord op deze vraag.
AlgemeenIk zag op de foto’s en in het filmpje veel meisjes. Wat is de verhouding jongen-meisje?Ha, dat is grappig! Er zijn in de onderbouw op dit moment iets meer jongens dan meisjes maar het scheelt heel weinig.
AlgemeenHoe zit het met de mentoren?Die zijn heel leuk! Ze zijn jong maar ervaren en vormen tezamen een heel sterk en enthousiast team.
AlgemeenHoe kan je met de docent in contact komen?Het is volgens mij onmogelijk om geen contact te hebben met de docenten. In de klas of momenteel via Teams, chat, mail etc.
AlgemeenHoe gaan jullie om met mobieltjes?Mobiele telefoons mogen in de les niet zichtbaar/hoorbaar zijn tenzij de docent ze wil inzetten voor onderwijskundige doeleinden bij bijvoorbeeld Kahoot, Quizlet enz. Telefoneren en fotograferen is nergens toegestaan en oortjes draag je niet in school. Deze regels maken het een stuk gezelliger in school.
AlgemeenHouden jullie rekening met kinderen die aan topsport doen? We hebben op school een aantal topsporters en zijn zeker bereid om te kijken wat er nodig en mogelijk is. We leveren altijd maatwerk. Welke sport doe je? 😊
AlgemeenIs er een leerlingenraad?Onze leerlingenraad organiseert jaarlijks enkele leuke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de zuurstokactie met kerst, Valentijnslolly's op Valentijnsdag maar ook acties op Paarse Vrijdag waarbij aandacht gevraagd wordt voor genderdiversiteit en seksuele diversiteit.
AlgemeenZijn er bepaalde sporttoernooien?Er zijn diverse sporttoernooien waar je aan deel kunt nemen. Naast de sportdagen, organiseren we jaarlijks een kerstvolleybaltoernooi, voetbaltoernooi en tafeltennistoernooi. Ook nemen we deel aan landelijke evenementen/toernooien zoals bijvoorbeeld Olympic Moves waar we uitkomen met verschillende sporten (hockey, voetbal, korfbal)
AlgemeenWelke creatieve vakken biedt jullie school aan? Mijn dochter Amy wil graag weten hoeveel uur per week er tekenles/handvaardigheid wordt gegevenIn de brugklas staan de vakken beeldende vorming (twee uur) en muziek (1 uur) op het lesrooster.
AlgemeenHoe zien de muzieklessen eruit? Wat doe je met muziek?In de onderbouw behandelen we het popinstrumentarium en in deze tijd verwerken we daarin ook digitale muziek. Aan de hand hiervan leer je de basale muziektheorie zoals muziek lezen. Verder behandelen we ook verschillende muziekstijlen. Na schooltijd kun je kiezen voor muziekXtra. Hier kun je deelnemen aan het orkest van de musical, bandvorming, of podiumervaring opdoen bij Podium Populier.
AlgemeenHoeveel uur heb je aan sport/gym? Waar worden de gymlessen gehouden? (met name buitengym)In de brugklas heb je vier uur gymnastiek per week. In de buitenperiode sporten we op de velden van Quick. Na de kerstvakantie maken we gebruik van onze vier binnenaccommodaties.
AlgemeenZijn er reizen naar het buitenland? Waar gaan we heen met schoolreisje in klas 4 of 5. Ik heb gehoord dat we naar een ander land gaan. Naar welk land precies?Er zijn buitenlandreizen naar Londen, Parijs of Berlijn. Voor de gymnasiasten is er ook een Romereis. In de derde klas kun je mee op skireis, meestal naar Oostenrijk. En het bètakamp in 5 vwo is in België.
BrugklasWelke vakken krijgen ze in de brugklas? Hoeveel vakken zijn er in de brugklasIn de brugklas krijg je de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, muziek, lo, beeldende vorming en godsdienst en natuurlijk je stroom. Dat zijn dus 12 vakken.
BrugklasHoe ziet de eerste schooldag eruit?Op de eerste schooldag kom je een halve dag na school voor o.a. de school- fotograaf en een speurtocht door het gebouw.
BrugklasHoe laat begint het eerste uur en hoelang duurt een dag ongeveer?In de onderbouw heb je een continue rooster. Je start iedere dag om 8.30 uur en hebt gemiddeld zo’n 7 lessen (van 45’) per dag. Je zit gemiddeld tot 14. 45 uur op school.
BrugklasHebben jullie een kennismakingsweek voor de leerlingen? Is er ook een brugklaskamp?Ja, er zijn kennismakingsdagen. Voor de zomervakantie is er in juli een kennismakingsmiddag voor alle nieuwe leerlingen. Je maakt dan kennis met je klasgenoten, mentor en hulpmentoren. Na de vakantie starten we rustig met drie leuke introductiedagen. Na een week of vier gaan met alle brugklasleerlingen, mentoren en hulpmentoren drie dagen op kamp naar Someren.
Brugklas Hoeveel leerlingen in de klas?In principe 28 in de brugklas.
BrugklasMogen brugklassers van het schoolplein af?Ja, ons schoolplein is niet zo groot. In praktijk gaan de leerlingen vaak alleen tijdens de lunchpauze van het schoolplein.
BrugklasWord je als leerling begeleid in de planning van de leerstof?In de mentormethode wordt uitgebreid stilgestaan bij het leren leren. Daarnaast worden leerlingen in de onderbouw begeleid bij het maken van een proefwerkplanning.
BrugklasKrijgen kinderen hulp met planning of moeten ze zelf zorgen dat hun werk op tijd klaar is? Tijdens gewone schoolweken zijn ze hier zelf verantwoordelijk voor. Aan de voorbereiding op grotere opdrachten en toetsweken wordt specifiek aandacht besteed.
BrugklasMaken veel kinderen gebruik van huiswerkbegeleiding in de brugklas? En hoe vaak en hoe lang is er begeleiding?Het percentage leerlingen dat kiest voor (betaalde) huiswerkbegeleiding is niet hoog. De huiswerkbegeleiding wordt op onze school aangeboden door Lyceo. Kinderen kunnen daar dagelijks aansluitend op hun laatste les naartoe. We zien wel een groei in het aantal leerlingen dat ter voorbereiding op de toetsweek of tijdens de toetsweken gebruik maakt van kortdurende begeleiding.
BrugklasKrijgen de kinderen hulp met huiswerk?Als ze het tijdens de les maken, zal enige hulp vast mogelijk zijn. Verder verwachten we dat ze het zelfstandig doen. In bijzondere situaties kan maatwerk worden geleverd.
BrugklasGaat de brugklas op kamp en zijn er in latere jaren ook nog uitwisselingen of reisjes?Naast het (verplichte) brugklaskamp kun je in klas 2 kiezen voor een watersportkamp en in klas 3 voor een wintersportreis. Ook hebben we talenreizen naar London, Parijs, Berlijn en Rome.
BrugklasZijn er leerlingmentoren?Zeker. Naast de mentor, heeft iedere klas twee hulpmentoren. Dat zijn leuke leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om de brugklassers te begeleiden tijdens hun eerste schooljaar op De Populier.
Type klasKom je met een havoadvies in een havo/vwo brugklas of in een havo-brugklas?We hebben geen aparte havo klassen. Leerlingen met een havo of een havo/vwo-advies worden in een HV- klas geplaatst.
NiveauOp welk niveau wordt er op de havo/vwo lesgegeven? Onze dochter heeft havoadvies en we willen voorkomen dat ze op haar tenen moet lopen.Er wordt in principe lesgegeven op havoniveau. We noemen het HV- omdat we vrijwel bij alle vakken werken met HV-methodes en omdat er leerlingen in zitten met havo- en havo/vwo- adviezen. De doorstroom naar het vwo blijft ook tot en met klas 2 mogelijk.
NiveauHi, ik ben Aimee, heb een vwo-advies en wil heel graag op de Populier komen moet ik dan inschrijven in de havo/vwo brugklas of in de vwo-brugklas om meer kans te maken?Dag Aimee, je kunt je dan inschrijven voor een vwo-brugklas en een keus maken uit atheneum of gymnasium.
NiveauOp havo/vwo niveau wordt er lesgegeven. Wat betekent dat voor kinderen die eerst een vmbo-t advies hadden en daarna een havoadvies. Is het niveau dan niet te hoog? Ik zou me geen zorgen maken over het niveau want het is in principe havoniveau waarop lesgegeven wordt. We noemen het HV-brugklassen omdat er leerlingen in zitten met havo- en havo/vwo- adviezen en omdat we vrijwel bij alle vakken werken met HV-methodes. De doorstroom naar het vwo blijft ook tot en met klas 2 mogelijk.
NiveauMijn schooladvies is vwo maar ik wil graag naar een havo/vwo klas. Is dat mogelijk?Ja, dat zou kunnen. We zijn wel heel benieuwd naar de achterliggende reden en gaan daarover graag met jou en je ouders over in gesprek.
DoorstroomAls je start met een mavohavo-advies, stroom je automatisch door naar het havo/vwo-gebouw of moet je je opnieuw aanmelden?Leerlingen die doorstromen van Populier-mavo hebben automatisch een plaats op het lyceum.
DoorstroomIs het mogelijk om na de eerste klas alsnog over te stappen van atheneum naar gymnasium?Jazeker. Atheneumleerlingen met goede resultaten maken tijdens de KWT-uur een keus voor één van de pluslessen (filosofie, Grieks en Latijnse cultuur, wiskunde plus en Latijn). Als tijdens de kennismaking blijkt dat er toch interesse is voor het gymnasium, kan worden gekozen voor een zij-instroomtraject voor het gymnasium. Dit geldt overigens ook voor goede HV-leerlingen. En dat is tamelijk uniek.
DoorstroomKan je wel van gymnasium naar vwo overstappen?Omgekeerd is het een voordeel dat je kun starten met het gymnasium maar dat je, als het programma te zwaar blijkt te zijn (of niet zo interessant), kunt overstappen naar het atheneum zonder dat dit betekent dat je van school moet veranderen.
DoorstroomIk haak net pas aan, dus excuses als deze vraag wellicht al is beantwoord. Ik wil graag weten hoe jullie in het 2e jaar omgaan met het vormen van de derde vwo-klas: gaan de 2 vwo-1-klassen in dezelfde vorm verder als 2e klas en wordt een 3e klas gevormd van alle doorstromers van de havo/vwo klassen. Of wordt alles gemixt?De samenstelling van de vwo-klassen blijft grotendeels hetzelfde. De wijzigingen worden grotendeels bepaalt door het aantal gymnasiasten. De laatste jaren is het zo dat het merendeel van de opstromers in dezelfde klas wordt geplaatst.
DoorstroomEen vraag over de doorstroom: hebben jullie een minimum gemiddeld eindcijfer als toelatingscriterium voor de vwo na de brugklas havo/vwo? Of voor het havo vanuit MH1?Je komt in aanmerking voor doorstroom naar een hoger onderwijstype wanneer je gemiddeld een 7,5 staat voor de CE-vakken. De CE-vakken zijn in de brugklas Nederlands, Engels, wiskunde, frans, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. In klas 2 komen daar scheikunde en natuurkunde bij.
DoorstroomOp welke momenten kan een leerling doorstromen van de mavo naar de havo klas. Eind van jaar of tussendoor? Aan het einde van het eerste jaar wordt bekeken welke leerlingen kunnen doorstromen naar een ander type klas. Hoewel de overgrote meerderheid na het eerste jaar op de juiste plek zit, bekijken we ook in klas 2 nog een keer of er leerlingen zijn die kunnen doorstromen naar de havo of het vwo.
DoorstroomHoe zit het met afstromen? Als een kind op een te hoog niveau blijkt te zitten is er dan wel ruimte om tussentijds naar een lager niveau te gaan? Hoe vaak komt afstromen voor? Van Havo naar Mavo...Ook afstromen is mogelijk. Leerlingen die afstromen vanuit HV1 naar MH2, hebben een gegarandeerde plek op Populier mavo. Afstromen vindt minder vaak plaats. Het afgelopen jaar minder dan 5%. Tegenover een opstroompercentage van 23%.
CoronaHoe denken jullie volgend jaar om te gaan met een populatie leerlingen die geen optimale voorbereiding hebben gehad door de lockdown in groep 7 en groep 8?Het is vooraf lastig in te schatten om wat voor achterstanden het gaat. De ervaring met onze huidige brugklasleerlingen is overigens positief; ze doen het niet minder goed dan de leerlingen in voorgaande jaren. Op dit moment worden extra ondersteuningslessen aangeboden in de vorm van extra KWT-uren. We verwachten dat dit volgend jaar ook nodig zal zijn.
CoronaIn deze Coronatijd is het niet ondenkbaar dat leerlingen een achterstand oplopen doordat scholen 2 x langdurig zijn gesloten. Het kan zijn dat hierdoor een te hoog of te laag advies is gegeven. Heeft de Populier nagedacht over de begeleiding van nieuwe brugklassers op dit gebied? Ook in dit opzicht is het een voordeel dat we een breed onderwijsaanbod hebben. We hebben twee jaar de tijd om te komen tot een goede determinatie.
CoronaStel dat corona virus langer duurt dan we willen. Zijn hiervoor plannen voor de eerstejaars studenten? Veel is onduidelijk en we wachten even met het maken van concrete plannen.
CoronaStel dat corona voorlopig even blijft. Hoeveel procent van de lesuren in de brugklas wordt er dan online echt gegeven en hoeveel is zelfstudie? Of misschien kan de vraag ook nu zijn: hoe gaat het nu op school in deze tijden?Alle lessen worden in principe gegeven volgens het gewone rooster. Dat betekent ieder uur onlineles met een contactmoment waarbij vaak ruimte wordt geboden om huiswerk te maken.
AanmeldingHoe zit het met aantal aanmeldingen en beschikbare plekken? Wat is jullie aannamebeleid? Wanneer is de eerste ronde voor het inschrijven?Het komende schooljaar is er, net als voorgaande jaren, ruimte voor 4 HV-klassen en 2 vwo-klassen. Dat betekent dat we 112 HV -leerlingen en 58 vwo- leerlingen kunnen aannemen. Verdere informatie over het aannamebeleid vindt u op: https://dePopulier.nl/lyceum/groep-8-2/aanmelden/
AanmeldingAls je een havo/vwo advies krijgt en je al aangemeld bent en na de eindtoets een vwo-advies krijgt, zou je dan nog kunnen wisselen van klas?We zijn een scholengemeenschap en houden er om die reden rekening mee dat er leerlingen zijn dien een bijgesteld advies krijgen. We reserveren hiervoor in principe altijd een aantal plaatsen.
AanmeldingHeeft de Populier de afgelopen jaren vaak moeten loten? Wat zijn dan de criteria?De afgelopen twee jaar heeft De Populier op het lyceum niet hoeven loten. Alle leerlingen die zich in de eerste ronde hadden aangemeld, hebben we kunnen plaatsen. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, worden de twee voorrangsregels toegepast (broer/zus op De Populier of vader/moeder op De Populier) en zal er aansluitend worden geloot.
AanmeldingIn het introductiefilmpje werd aangegeven dat het aanmeldingsformulier op school aangeleverd moet worden. De basisschool van mijn zoon adviseert om online alle aanmeldingen te regelen via OT. Is dit ook voor jullie van toepassing?Bepaalde basisscholen werken mee aan een digitale pilot. Deze ouders hebben een inlogcode ontvangen in plaats van papieren documenten. Dit maakt aanmelden, zeker onder deze omstandigheden, alleen maar gemakkelijker.
AanmeldingKunt u mij wat meer vertellen over de ervaring die u heeft met leerlingen die instromen vanuit een buitenlands schoolsysteem? Volgt u ook het schooladvies van een buitenlandse school?Ieder jaar stromen er wel enkele leerlingen in vanuit een buitenlands schoolsysteem. We volgen in principe het schooladvies dat ze daar gekregen hebben.
AanmeldingMijn zoon woont op dit moment nog in Naaldwijk, zeer recent is een procedure gestart om hem naar Den Haag te krijgen. In het Westland maken ze geen gebruik van voorkeurslijsten. Is dat een formeel formulier of maakt het niet uit op welke manier dat wordt aangeleverd? En kunnen daar zowel scholen in Den Haag als in het Westland op staan?Leerlingen van buiten de regio of leerlingen die instromen vanuit bijv. het Internationaal onderwijs, melden zich aan via het schooleigen aanmeldformulier van De Populier. Dit kan worden telefonisch worden aangevraagd bij school.
AanmeldingHebben leerlingen van De Oase een gegarandeerde plek, omdat het onder het Lucasonderwijs valt?Helaas niet. De enige voorrangscriteria die we mogen hanteren zijn: Broer zus op onze school Kinderen van personeelsleden van De Populier
AanmeldingMijn dochter gaat misschien eerst naar de GSR. Kan zij naar de derde klas gemakkelijk bij jullie instromen? Gebeurt dit vaker?Instromen in H4 gaat niet makkelijk en per jaar wordt bekeken of er ruimte is. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Marco Sturing, teamleider van de Havo bovenbouw: msturing@dePopulier.nl
OuderparticipatieIn hoeverre worden ouders betrokken bij het onderwijs? Stel dat een kind het niet goed doet op school worden ouders dan snel op de hoogte gesteld?Ouders kunnen ervan uitgaan dat de mentor snel contact opneemt als het onverhoopt minder goed gaat. Ook zullen we altijd bekijken welke mogelijkheden er zijn om een leerling te ondersteunen in de vorm van steunlessen of ondersteuning op maat.
Ouderparticipatie Welke terugkoppelmomenten zijn er?Er zijn een aantal ouderavonden. Twee/drie weken na de start is er een kennismakingsavond en rond de herfstvakantie zijn er individuele gesprekken met ouder en mentor. Daarnaast zijn er twee tafeltjesavonden na de twee rapporten. Tot slot zijn er thema-avonden waar ouders voor in kunnen tekenen. Daarnaast hebben leerlingen en ouders via Magister altijd toegang tot de informatie met betrekking tot aanwezigheid, cijfers, huiswerk etc.
OuderparticipatieWat wordt er aan ouderparticipatie gevraagd?We verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij het leerproces van hun kind en dat ze aanwezig zijn tijdens ouderavonden. Als ouders het leuk vinden om meer bij school betrokken te zijn, kunnen ze zich aanmelden voor de klankbordgroep of ouderraad.
FinanciënWat is de ouderbijdrage? Zijn er kosten verbonden aan de verschillende stromingen?Hieronder ziet u het kostenoverzicht: Ouderbijdrage (vrijwillig): €122 Locker: € 10,00 Introductiedagen en brugklaskamp: €125,00 LO-shirt: € 14,00 Subtotaal: € 271,00 Stroomprogramma (vrijwillig): € 200,00 Totaal: € 471,00
GebouwGraag horen we over de verbouwplannen: wat is een eventuele planning en waar wordt tijdens de verbouwing lesgegeven? Op het moment weten we nog niet wanneer er nieuwbouw wordt gepleegd. Aanvankelijk stond het gepland voor 2021. We gaan nu uit van 2023, maar dat is nog niet zeker. Ook over een tijdelijke locatie is nog niets bekend. In de tussentijd wachten we af en zijn we nog steeds heel blij met ons prachtige, karakteristieke gebouw.
GebouwWaar houden de kinderen pauze bij het Lyceum? Er is niet echt een schoolplein toch? De leerlingen zitten in de aula, de gangen of de kantine. Er zijn ook leerlingen die even naar buiten gaan.
GebouwNog even over het gebouw. Komt er een nieuw gebouw op de huidige plek (dat dacht ik net te begrijpen) of wordt het huidige gebouw vernieuwd? In principe komt er een nieuw gebouw op de huidige plek. Ook sluiten we een verhuizing naar een locatie in de buurt niet uit.
ICTVoor veel scholen is het inmiddels gebruikelijk dat alle leerlingen werken met een Chromebook. Heeft de Populier ook plannen om hierop over te gaan? We horen graag de ideeën en plannen hieroverZeker, een aantal brugklassen start daar volgend schooljaar mee. Docenten zijn inmiddels geschoold en hebben veel ervaring opgedaan.
ICTWordt er gewerkt met studieboeken of laptops? Geven jullie alleen les uit boeken of ook op een laptop? Werken jullie wel een beetje digitaal met laptop, buiten corona)?We werken in de eerste plaats met studieboeken. Daarnaast beschikken we over een grote hoeveelheid Chromebooks/laptops die ingezet kunnen worden tijdens de les.
ICTRena zegt in haar filmpje dat jullie "geen koploper ICT" zijn. Wat doen jullie wel met ICT? Vernieuwend onderwijs. Op dit vlak waren we inderdaad geen koploper maar inmiddels hebben we een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Collega's zijn geschoold en er wordt veel geëxperimenteerd. Daarnaast starten we met een aantal klassen waarin de leerlingen een Chromebook ter beschikking krijgen.
ICTWerken jullie met een laptop of Chromebook voor alle leerlingen?Het is niet zo dat de leerlingen de beschikking over een laptop moeten hebben. Tijdens de lessen op school kunnen ze worden ingezet door de docent.
ICTHoe zou je je in kunnen schrijven voor de experimenteerklas of kan dat pas als je al op de Populier zit of wordt dat gekozen ?U kunt dat kenbaar maken bij inschrijving.
ICTMet welke apps werken jullie in het onlineonderwijs?Teams, Microsoft Forms, Kahoot, Quizlet, Lessonup, Forms, Sway en nog veel meer.
ICTWat voor laptop moet je hebben, vraagt Teije?Als je er zelf een wilt aanschaffen is dat je eigen keus. Een Chromebook werkt prima. Als je deelneemt aan de deviceklassen, krijg je een Chromebook in bruikleen.
ICTMoet je een eigen device meenemen naar school?Nee, dat is niet nodig.
ICTLeren de kinderen programmeren en andere ICT-vaardigheden?Jazeker.
IdentiteitIn hoeverre uit het christelijke karakter zich? (wij zijn zelf niet gelovig, en qua eigen opvoeding gemengd katholiek en joods; we twijfelen of het christelijk karakter een obstakel voor ons is, maar voelen ons verder wel tot de school aangetrokken).Iedereen is welkom, gelovig of niet. Wel dien je onze identiteit te respecteren.
IdentiteitWat is een dagopening? Hoe ziet bij jullie de dagopening eruit?Bij een dagopening haal je de buitenwereld naar binnen. Dat kan via de Oase (tijdschrift) of door een discussie over een nieuwsitem, bijv. uit het Jeugdjournaal of een song of gedicht. Dit gebeurt aan het begin van de eerste les. Het heeft een vormend karakter en markeert de overgang van de buitenwereld naar school.
OnderwijsZijn er keuze uren? Hoeveel vrijheid krijgen de kinderen?Er is een beperkt aantal keuze uren.
OnderwijsKan je het vak godsdienst laten vallen?Nee, dat is niet mogelijk.
OnderwijsKan je tijdens schooltijd aan je huiswerk werken?Vaak wordt er tijdens de les wel gelegenheid geboden om aan je huiswerk te werken.
OnderwijsKrijg je ook tijd om zelfstandig te werkenDaar is geen algemene uitspraak over te doen want het wisselt per vak maar over het algemeen wel.
GymnasiumKunt u mij wat vertellen over Grieks? Als je voor het gymnasium kiest, krijg je in de onderbouw naast Latijn ook Grieks. Grieks is net als Latijn een klassieke taal. Het is de taal van het oude Griekenland. Het leuke van deze taal is dat ze een eigen alfabet heeft. Dit ga je leren in de tweede klas. In het begin ziet het er heel gek uit, maar je hebt het heel snel onder de knie. Dan voelt het een beetje als een codetaal. Daarnaast ga je je verdiepen in de cultuur van de oude Grieken
GymnasiumHoeveel uren klassieke talen worden er in de eerste en tweede klas van het gymnasium gegeven? En is gymnasium op de Populier vergelijkbaar met dat op een categoraal gymnasium?In de brugklas van het gymnasium start je met een half jaar Griekse en Latijnse cultuur (GLC) en filosofie. Beide vakken krijg je een uur per week. In de tweede helft van het schooljaar start je met Latijn. Dit komt in plaats van het uur filosofie en GLC. In de tweede klas heb je behalve Latijn ook Grieks. Beide klassieke talen heb je dan twee uur per week. In de derde klas worden dit zelfs drie uur per vak per week. Aan het einde van de derde klas kun je dan opnieuw kiezen of je ook in de bovenbouw door wilt gaan met het gymnasium. Dit kan met een of met beide klassieke talen. Het gymnasiumdiploma dat je op De Populier behaalt is precies hetzelfde diploma als dat op een categoraal gymnasium. We streven naar homogene gymnasiumklassen in de onderbouw. Ons gymnasium heeft een bijkomend voordeel: stel dat het gymnasium toch te lastig voor je is of dat je er aan het einde van de onderbouw voor kiest om toch over te stappen naar het atheneum, dan kun je in ieder geval op dezelfde school blijven.
Onderwijs Wat houdt versterkt taalonderwijs in? Wat doen jullie met versterkt talenonderwijs?Bij versterkt talenonderwijs word je voorbereid examens die vaak toegang geven tot buitenlandse universiteiten. Schrijven en spreken spelen hierbij een belangrijke rol. Alle moderne vreemde talen bieden een programma voor versterkt talenonderwijs.
OnderwijsHebben jullie ook het Cambridge Engels? Krijgen leerlingen extra Engels, bijvoorbeeld Cambridge of Anglia?Jazeker. In de bovenbouw van de havo en vwo.
OnderwijsHoe staan jullie tegenover het laten vallen van de tweede vreemde taal voor uitgesproken beta's? Wijzen jullie zo'n aanvraag meestal toe? De tweede moderne vreemde taal kan op het vwo in bijzondere gevallen vervangen worden door een ander vak.
Onderwijs Kun je ook extra vakken kiezen op de havo?Jazeker. In de bovenbouw kun je extra vakken kiezen in de vrije ruimte.
OnderwijsHoe gaan jullie om met slimme leerlingen? Krijgen ze dan iets extra?Als leerlingen meer aan kunnen en willen, kunnen ze in de onderbouw bij voorbeeld voor filosofie kiezen. In de bovenbouw kunnen ze hun vakkenpakket uitbreiden of kiezen voor versterkt talenonderwijs, zoals bijvoorbeeld Cambridge.
StromenWordt er per stroom apart geloot? Moet je dat erbij vermelden bij het inschrijven? Indien apart geloot wordt: kom je in aanmerking voor een andere stroom als je uitgeloot wordt voor bv sportstroom?In principe hebben we alle leerlingen in de eerste ronde altijd kunnen plaatsen in de eerste stroom van voorkeur.
StromenHoe groot is de kans dat je op de sportstroom terecht komt als je de Populier als 2e voorkeur hebt?Daar kan ik niets over zeggen, behalve dat je kansen veel groter zijn als je je in de 1e ronde aanmeldt.
StromenWat heb je na de drie jaar sportstroom?Na drie jaar sportstroom kun je ieder geval zeggen dat je ervaring hebt met zeer uiteenlopende en verschillende sporten; je beoefend er namelijk wel 30! Verder heb je misschien je grenzen verlegd, veel nieuwe ervaringen opgedaan en zeker veel geleerd!
StromenAls je voor die cultuurstroom kiest krijg je dan ook extra zanglessen?Muzieklessen maken deel uit van het cultuurprogramma
StromenAls je de cultuurstroom wil doen ga je dan ook dansen?Dans maakt zeker deel uit van de cultuurstroom. Moderne dans of Streetdance. Dans is overigens ook opgenomen in het programma van de sportstroom.
StromenIk heb het begin van de uitleg over stromen gemist: Moet je bij de aanmelding meteen al aangeven voor welke stroom je wilt gaan?Dat klopt. Bij de aanmelding geef je op het schoolspecifieke inschrijfformulier aan welke stroom je wilt kiezen.
StromenIn de algemene voorlichtingsfilm kwam hockey en korfbal ter sprake als sporten die beoefend worden. Wat voor andere sportmogelijkheden worden er gefaciliteerd? Mijn zoon voetbalt bijvoorbeeld graag.We doen van alles, ook voetbal. In het Sportstroomfilmpje wordt er een overzicht vertoond van alle sporten.
StromenAls je alle drie opties goed bij je vindt passen (science, cultuur en sport.) Is er dan een keuze om een proefversie te maken van deze drie opties? Als je het lastig vindt om een keus te maken, is het wellicht verstandig de stroomfilmpjes op onze site goed te bekijken. Normaal gesproken kom je met school kennismakingslesjes volgen of kom je naar een van onze lesmiddagen om het te ervaren maar, dat is helaas dit jaar anders.
StromenWat kost de sportstroom?Er zijn drie betaalde stromen: science, cultuur en sport. De kosten voor deze stromen bedragen 200 euro per jaar. De basisstroom is gratis.
StromenAls ik in de brugklas voor een stroom heb gekozen, kan ik dan gaan switchen van stroom in de tweede of derde jaar?Als je toch niet de juiste stroom gekozen hebt, kijken we of er ruimte is om over te stappen in het volgende leerjaar. Dit lukt vrijwel altijd.
StromenKun je ook twee stromen volgen?Helaas kun je maar één stroom kiezen.
StromenIs je stroomles na kwart voor 3?De stroommiddag van de brugklas is op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur
StromenWat nou als je wel naar de Populier wilt maar geen van de stromen doet, wat gebeurt er dan? En moet je ervaring hebben voor de stromen?Je hoeft geen ervaring te hebben in de verschillende stromen. Het gaat erom dat je een brede interesse hebt op dat vlak en dat je het leuk vindt om nieuwe ervaringen op te doen.
StromenKrijg je in de basisstroom of reguliere onderwijs ook les in het sciencelokaal (met de 3D printer, proefjes bij scheikunde, zagen en timmeren etc.)? Hoeveel uur in de week (dus zonder de sciencestroom)?De scienceruimtes worden ook wel gebruikt voor lessen natuurkunde & NLT. En één keer in de maand komen leerlingen uit de verschillende leerjaren daar bij elkaar voor de FABklas waarin de leerlingen kunne maken wat ze wilen en daarbij gebruik maken van moderne apparatuur als 3D-printers, lasersnijders etc.
StromenWelke stromen zijn er en is dat hetzelfde voor de mavo/havo? Hoelang volg je een stroom?Op Populier lyceum en Populier mavo bieden we dezelfde stromen aan: science, cultuur, sport en basis. De stromen volg je in de onderbouw: de eerste drie jaar. Daarna maak je een keuze voor een vakkenpakket en kun je evt. vervolgvakken kiezen die gerelateerd zijn aan je stroom. Maar het kan ook zijn dat je kiest voor een ander profiel.
StromenDoen jullie ook rugby in de sportstroom?In de derde klas! Bekijk vooral even het filmpje van de Sportstroom voor een overzicht van alle sporten. Dat zijn er veel!
ToetsenHoe worden de leerlingen getoetst? Zijn er toetsweken of losse toetsen of een combinatie van beide? Zijn er ook tussendoor toetsen of alleen in die weken? Werken jullie met toetsweken? Werken jullie met toetsweken in de onderbouw?We proberen het aantal toetsen te beperken tot dat wat nodig is om zicht te houden op het leren van leerlingen. Het leren van leerlingen wordt ook op andere manieren gemeten. Verspreid over het schooljaar zijn er vier toetsweken. Tussendoor mag er ook getoetst worden als dag nodig is; deze kunnen zowel formatief als summatief zijn.
ToetsenZijn de toetsweken na de vakanties gepland? Hoe zijn de toetsen verdeeld over het jaar? Tegelijkertijd? Verdeeld over het jaar? Na de vakantie? We hebben vier toetsweken per jaar. Drie van deze toetsweken starten op zijn vroegst tien dagen na de vakantie. De laatste toetsweek wordt niet voorafgegaan door een vakantie. Na deze week zijn er alleen nog niet-lesgebonden activiteiten.
ToetsenIs er een maximum aan toetsen per dag of week in gewone schoolweken?Voor de onderbouw geldt (buiten de toetsweek om) een maximum van twee toetsen per dag en vijf toetsen per week. De praktijk leert echter dat onze docenten het aantal toetsen steeds meer beperken.
ZorgMijn zoon heeft een uitdaging met concentratie (ADHD). Is er een mogelijkheid dat hij extra ondersteuning hiervoor krijgt?In overleg en in het kader van passend onderwijs is er veel mogelijk. Passend onderwijs is maatwerk. Het is altijd nodig om eerst met elkaar in een gesprek vast te stellen waar een leerling tegenaan loopt (welke ondersteuningsbehoefte hij of zij heeft). Daarna kan gekeken worden of extra ondersteuning nodig is en zo ja, welke.
ZorgMijn zoon heeft dyslexie. Wat voor ondersteuning biedt u hem?Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen verlengde toetstijd (ze mogen langer doen over hun toetsen en examens) en spelfouten worden minder zwaar meegeteld. Verder mogen zij gebruik maken van compenserende software. De Populier heeft een licentie voor Kurzweil. Leerlingen zowel thuis (op een eigen device) als op school gebruik maken van dit programma. U kunt e.e.a. verder nog nalezen in het dyslexieprotocol dat op de site staat.
ZorgIn welk vorm biedt u ondersteuning voor planning bij passend onderwijs?Leerlingen leren in de brugklas van hun mentor hoe ze hun schoolwerk het beste kunnen plannen en organiseren. Als dat niet voldoende is, kan de teamleider in overleg met leerling en mentor de leerling aanmelden voor kwt (keuzewerktijd) “leren leren”. Als middels genoemde hulp onvoldoende tegemoetgekomen wordt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, wordt individuele begeleiding ingezet in het kader van passend onderwijs. Afhankelijk van wat er zoal nodig is kan dit variëren van extra begeleiding door de mentor tot begeleiding door een interne- of externe specialist.
ZorgZijn jullie ook bekend met dysorthografie?Er zijn op De Populier een aantal leerlingen met dysorthografie. We zijn geen specialisten, maar we zijn er dus wel mee bekend. Los van deze of elke andere diagnose, worden faciliteiten of eventueel de begeleiding aan leerlingen afgestemd op de ondersteuningsbehoefte en niet persé op de diagnose. Naar onze mening kunnen leerlingen en ouders, eventueel ondersteund door (een verklaring van) een deskundige, goed aangeven waar een kind tegenaan loopt en daar zullen we dan op inzetten.
ZorgIs er huiswerkbegeleiding op school of kun je huiswerk maken op school?Ouders kunnen hun kind op eigen kosten aanmelden bij een instituut voor huiswerkbegeleiding. Wij werken samen met Lyceo. Op onze site kun je meer informatie vinden over Lyceo. Daarnaast wordt er in veel lessen ruimte geboden om huiswerk te maken.
ZorgHoe gaan jullie om met situaties waarin een kind buiten de groep staat? Bijv. als het geen vriendjes kan vinden, of gepest wordt?In de eerste plaats proberen we te voorkomen dat dat gebeurt. Er wordt in de mentorlessen veel aandacht besteed aan de groepsprocessen in de nieuwe klas en aan hoe je op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Als leerling, ouders of mentor aangeven dat er toch problemen zijn in de sociale omgang, proberen we de oorzaak daarvan te achterhalen en in te grijpen. Het kan soms ook zo zijn dat een leerling het moeilijk vindt om (nieuwe) vrienden te maken of bijvoorbeeld heel onzeker is. In dat geval kunnen we die leerling gesprekken aanbieden met onze schoolmaatschappelijk werker. Zij is wekelijks op school en denkt mee met de coördinator passend onderwijs (vroeger: de zorgcoördinator).
ZorgWat doen jullie tegen pesten? Anders, hoe gaan jullie met pestgedrag om? Worden er veel mensen gepest, en zo ja, hebben ze er lang daarna nog steeds last van? Of gaan ze meteen weer goed met elkaar om?We proberen pesten te voorkomen (zie het anti-pestprotocol op onze site). Er wordt niet zoveel gepest op De Populier. Zoals ook is benoemd in de voorlichting is er juist ruimte om “anders” te zijn. Helaas komt het soms toch voor en het is belangrijk om dan niet af te wachten, maar direct aan de bel te trekken. Pesten gebeurt over het algemeen buiten het zicht van de docenten. Of leerlingen daarna weer goed met elkaar omgaan ligt een beetje aan wat er is gebeurd. Wij investeren wel veel tijd in de gesprekken met kinderen en begeleiden ze bij het uitspreken van hetgeen er is voorgevallen. Deze aanpak werkt vrijwel altijd, waardoor kinderen hopelijk met elkaar verder kunnen.
ZorgHouden jullie ook mentor-ouder-leerling gesprekken?Als het nodig is worden er zogenaamde mok-gesprekken gevoerd. Mok staat in dit geval niet voor mopperen, maar voor mentor-ouder-kindgesprek. Bij voorkeur wordt daarbij juist níet gemokt
ZorgBieden jullie ook maatwerk aan op het gebied studiebegeleiding?In de mentorlessen zullen kinderen kennis maken met verschillende manieren om te leren, plannen en hun huiswerk te organiseren en dergelijke. Ze werken dan aan de ontwikkeling van hun executieve vaardigheden zoals dat heet, door ons ook wel “leren leren” genoemd. Tijdens kwt-uren (keuzewerktijd) worden leerlingen in overleg ingedeeld bij een vak dat ze moeilijk vinden of waarin ze juist wat extra uitdaging kunnen gebruiken.
LesmiddagHoe kan ik mij aanmelden voor een lesmiddag? Moet ik dan eerst ingeschreven staan op de Populier?Vanwege de verlengde lockdown is onze lesmiddag verplaatst naar 17 februari. Het is nog onduidelijk of deze middag door kan/mag gaan. Aanmelden voor de lesmiddag is helaas niet meer mogelijk.
LesmiddagDe lesmiddagen worden nu steeds uitgesteld, maar de kans dat het fysiek door kan gaan is klein. Wordt er al gekeken naar een online vorm zodat de groep 8-leerlingens alsnog wat kunnen proeven van de sfeer?We vinden het lastig, maar denken er zeker over na.
AlgemeenGaat de lesmiddagen nog door van 17 februari? We organiseren dit jaar helaas geen Open School. Wel staat er een lesmiddag gepland voor woensdag 17 februari. Het is afwachten of deze door zal kunnen gaan. Aanmelden voor de lesmiddag is helaas niet meer mogelijk.