Live vragen stellen

Op dinsdag 19 januari werden er vele vragen gesteld aan:

  • Dhr. Rob van Oevelen, rector van De Populier
  • Mw. Rena den Hengst, teamleider lyceum brugklas HV en V en HV2
  • Mw. Maroesja Haasnoot, coördinator passend onderwijs

U kunt hieronder de voorlichtingsavond rustig terugkijken. Klik hier voor de grote lijst met vragen en antwoorden die we hebben verzameld tijdens de voorlichtingsavond.


Neem een kijkje op De Populier

Klik hier een impressie te krijgen van De Populier:

  • Loop een dagje mee met een leerling
  • Bruggers spraken over de overgang van groep 8 naar De Populier
  • Stromenonderwijs
  • Waarom heeft de Populier het predicaat “Goed“?
  • Extra hulp op De Populier

 

Informatiefilmpjes

U kunt hieronder kijken naar vijf filmpjes over ons lyceum. De eerste is de algemene voorlichtingsfilm. De andere vier gaan over de stromen. Veel kijkplezier.

Populier lyceum algemene voorlichting (31 min.)

Cultuurstroom (5 min.) Kijk ook hier voor werk van leerlingen: Kunstopdepopulier.wordpress.com

Sciencestroom (18 min.). Klik hier voor een factsheet over de Sciencestroom)

Sportstroom (14 min.)

Basisstroom (12 min.)